polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Spółka Eduson.pl Batko, Kosiak, Ługawiak Spółka Jawna Krosinko 62-050 Mosina ul. Kociołek 23, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 451720, legitymującą się numerem NIP: 7773230266, REGON: 302367221

 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną – z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204).

 3. Administrator, na podstawie pisemnej umowy, przekazuje dane osobowe Użytkowników firmie  IQ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Geodetów 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000007725, posiadającą nr NIP: 5832736211, REGON: 192478853, o kapitale zakładowym w wysokości 140 000 zł [dalej IQ.pl] – która świadczy na rzecz Administratora usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie i celu przewidzianym w niniejszym Regulaminie. Firma IQ.pl spełnia warunki, o których mowa w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Baza danych użytkowników portalu podlega rejestracji w GIODO zgodnie z wymogami ww. ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Środki techniczne zastosowane przez Administratora w celu ochrony danych osobowych Użytkownika.

Dla ochrony danych osobowych Użytkowników zastosowano środki ochrony fizycznej, środki sprzętowe infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środki organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004, Nr 100, poz. 1024 z późn. zm.) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Administrator dopełnił wszelkich przewidzianych prawem obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

3. Cel przetwarzania oraz prawa Użytkownika Portalu w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora.

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się w zakresie niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem Portalu oraz na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika drogą elektroniczną poprzez zaznaczenia odpowiedniego okienka (check – box) podczas procedury rejestracji – co do zakresu i celu wyraźnie tam opisanych.

 2. Dane osobowe podane przez Użytkownika przetwarzane będą przez Administratora w celach marketingowych produktów i usług Administratora oraz podmiotów, z którymi Administrator współpracuje, oraz w celach statystycznych, jak również w celu zawarcia, wykonania oraz rozliczenia usług oferowanych przez Administratora, które nie są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, oraz ich poprawiania.

 4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej o produktach i usługach Administratora i podmiotów, z którymi Administrator współpracuje (tym w ramach usługi Newsletter) i udostępnia w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

 

Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 

 1. Administrator nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu.

 2. Komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich.

 3. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą, konie trojańskie, wirusy komputerowe, spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców).

 4. W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego komputery użytkownika przed ww. zagrożeniami.

 

Polityka Cookies

W każdym przypadku, odwiedzania strony internetowej należącej do Eduson.pl Batko, Kosiak, Ługawiak Spółka Jawna („Strona”) oraz korzystania z jej funkcjonalności, serwery Eduson automatycznie gromadzą informacje na temat użycia Strony. Informacje te obejmują między innymi: (i) nazwę domeny i hosta, z których Użytkownik uzyskuje dostęp do Internetu, (ii) adres IP komputera lub dostawcy usług internetowych, z których korzysta, (iii) wykorzystywany system operacyjny (np. Mac OS, Windows), (iv) wykorzystywana przeglądarka oraz jej wersja (np. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera), (v) nazwa strony internetowej, która przekierowała Użytkownika, (vi) typ urządzenia, z którego korzysta. Powyższe informacje pozwalają określić przyzwyczajenia związane z przeglądaniem stron, interesujące Użytkownika treści oraz konkretne Strony, na które wchodzi. Pozwala to także ustalić daty odwiedzin Strony, ścieżki przeglądania i czas poświęcony poszczególnym podstronom.

Cookies

Podobnie jak inne komercyjne strony internetowe, Eduson może wysyłać na komputer Użytkownika jedno bądź kilka „cookies” (małe pliki tekstowe wysyłane do przeglądarki Użytkownika; mogą one być przechowywane na twardym dysku, w celu rozpoznania, kiedy Użytkownik ponownie odwiedza Stronę). W szczególności stosujemy dwie kategorie cookies:

 1. cookies sesyjne (które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Służą one do tego, aby Użytkownicy mieli dostęp do stron widocznych wyłącznie dla nich w związku z korzystaniem ze Strony lub usług. Cookie sesyjny jest przypisywany w procesie logowania Użytkownika oraz usuwany przy wylogowaniu)

 2. cookies trwałe (które pozostają również po zamknięciu przeglądarki i można je usunąć ręcznie).

 3. ponadto Eduson usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne:

  • w celu zbierania  ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA). 

  • w celu prezentowania reklam remarketingowych odwiedzającym Portal z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google Remarketing Ads  (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

  • w celu wyświetlenia kalendarza Google (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA). 

Ustawienia cookies

Włączając opcję akceptacji cookies w ustawieniach przeglądarki Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Eduson plików cookies w stosunku do Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystywanie przez Eduson plików cookies, może on zablokować je wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach przeglądarki. Użytkownik powinien jednak pamiętać jednak, że jeśli zdecyduje się na nieakceptowanie „cookies”, nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcjonalności; Eduson nie gwarantuje również, że Usługi oraz Strona będą działały optymalnie.
Użytkownik może skonfigurować używanie cookies odpowiadających za wyswietlanie reklam remarketingowych w swoich ustawieniach reklam.


Innowacyjna Gospodarka NSS

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UE EFRR

 

do góry