Transformacja jamista żyły wrotnej (TJŻW) to sieć krętych naczyń krążenia obocznego (wrotno-wrotnego) we wnęce wątroby, które najczęściej rozwijają się w przebiegu przewlekłej zakrzepicy żyły wrotnej (PZŻW). TJŻW umożliwia przepływającej krwi ominięcie niedrożnego odcinka ...

Ustawienia aparatu Podstawowe ustawienia aparatu ultrasonograficznego oraz głowice wykorzystywane do oceny pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych są identyczne, jak podczas oceny wątroby.  Do oceny pęcherzyka żółciowego, ze względu na jego stosunkowo „płytką” lokalizację, warto wykorzystać głowicę liniową oraz dodatkowe opcje ...

Podstawową głowicą wykorzystywaną do oceny wątroby i dróg żółciowych jest głowica konweksowa​, najczęściej o zakresie częstotliwości 3,5-5MHz. Pełna ocena miąższu wątroby powinna być uzupełniona o ocenę z wykorzystaniem głowicy liniowej. ...