Jak często należy wykonywać usg tarczycy u dzieci z chorobą autoimmunizacyjną tarczycy?

Jak często należy wykonywać usg tarczycy u dzieci z chorobą autoimmunizacyjną tarczycy?

Choroba autoimmunizacyjna tarczycy należy do grupy czynników wysokiego ryzyka rozwoju zróżnicowanego raka tarczycy. Przesiewowe badania usg tarczycy u dzieci z chorobą autoimmunizacyjną tarczycy powinno być wykonywane co najmniej raz na 12 miesięcy.

 

Jakie są pozostałe czynniki ryzyka rozwoju raka tarczycy u dzieci?

Oprócz choroby autoimmunizacyjnej tarczycy, do czynników wysokiego ryzyka rozwoju zróżnicowanego raka tarczycy u dzieci i należą:

1.  Ekspozycja na promieniowanie jonizujące. Szczyt zachorowania 15-25 lat po ekspozycji. W tej grupie pacjentów przesiewowe usg tarczycy powinno być wykonywane co najmniej raz na 12 miesięcy.

2.  Zespoły genetyczne:

  • rodzinna polipowatość gruczolakowata,

  • kompleks Carneya,

  • zespół DICER1,

  • choroba Cowdena,

  • zespół Wernera,

  • zespół Beckwitha-Wiedemanna,

  • zespół rodzinnego występowania przyzwojaków,

  • zespół Li-Fraumeni,

  • zespół McCune-Albrighta,

  • zespół Peutz-Jegersa.

W tej grupie pacjentów zaleca się kierowanie pacjentów do ośrodków referencyjnych celem monitorowania i poradnictwa genetycznego. 

 

Opracowano na podstawie: Polskie rekomendacje diagnostyki i leczenia zróżnicowanego raka tarczycy u dzieci.pdf

 


Innowacyjna Gospodarka NSS

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UE EFRR

 

do góry