39-letni mężczyzna z guzem prawego sutka

wstęp

Zgłasza się do Ciebie 39-letnie mężczyzna z niebolesnym guzem prawego sutka. Pacjent neguje wyciek z sutka oraz przebyty uraz sutka.

Przykładasz głowicę usg do prawego sutka w miejscu wyczuwalnego guza i oto co widzisz na ekranie ultrasonografu.

Film 1. Głowica linowa. Obraz usg guza prawego sutka. 

Film 2. Głowica linowa. Obraz usg guza prawego sutka. 

Film 3. Głowica linowa. Obraz usg guza prawego sutka. Włączona opcja dopplera mocy.

Film 4. Głowica liniowa. Obraz usg lewego sutka. W lewym sutku nie jest wyczuwalny guz. 

 

Gdzie może być ukryta przyczyna takiego obrazu usg prawego sutka? Gdzie jeszcze należałoby przyłożyć głowicę w poszukiwaniu przyczyn takiego obrazu ultrasonograficznego prawego sutka?

 • do nadnerczy?

 • do wątroby?

 • do jąder?

 • do nerek?

 • do tarczycy?

 • do wszystkich wymienionym narządów?

 

Zanim przeczytasz dalszą część weź udział w naszej sondzie.

rozpoznanie

Ginekomastia - BIRADSusg2

omówienie

Poszukując przyczyn ginekomastii w badaniu usg należałoby ocenić wszystkie wymienione powyżej narządy.

Przedstawiony obraz ultrasonograficzny guza prawego sutka odpowiada ginekomastii (gyne – gr. kobieta; mastos – gr. sutek). Ginekomastia to powiększenie jednego (70%) lub obu gruczołów sutkowych u chłopców i mężczyzn, spowodowane niezłośliwym rozrostem tkanki gruczołowej, któremu może towarzyszyć rozrost tkanki tłuszczowej [1]. Jest to najczęściej występująca choroba męskiego sutka [1]. Przyczyną ginekomastii jest najczęściej zwiększenie stężenia wolnego estradiolu w stosunku do wolnego testosteronu. Ginekomastia może pojawić się w każdym wieku. Może ona być stanem fizjologicznym, ale także niepokojącym objawem, którego przyczyną mogą być zaburzenia hormonalne i poważne choroby. Wówczas powinno się poszukiwać przyczyny ginekomastii, a w tym może pomóc badanie usg.

Ginekomastia fizjologiczna:

 • okres noworodkowy – następstwo wpływu estrogenów matki podczas ciąży i w okresie karmienia piersią.

 • okres dojrzewania płciowego – początek 13-14 r.ż.; następstwo zaburzeń równowagi pomiędzy estrogenami i androgenami. Może trwać do 3 lat [1]. U 20% pacjentów może przetrwać do 20 r.ż. Uwaga! Nie każda ginekomastia w okresie dojrzewania jest ginekomastią fizjologiczną – kliknij i poznaj historię pacjenta

Ginekomastia jako następstwo zaburzeń hormonalnych lub poważnych chorób – czyli, gdzie przyłożyć głowicę i czego poszukiwać?

 • Wątroba. Czy są cechy marskości wątroby? W przebiegu marskości wątroby dochodzi do spowolnienia metabolizmu estrogenów i androgenów.

 • Nerki. Czy są cechy mogące świadczyć o przewlekłej chorobie nerek (PCHN) np.: cienka grubość warstwy miąższowej, małe wymiary nerek, duże nerki z licznymi torbielami jak w zwyrodnieniu wielotorbielowatym nerek dziedziczonym autosomalnie dominująco (ADPKD ang. autosomal dominant polycystic kidney disease), zatarte zróżnicowanie korowowo-rdzeniowe. W przebiegu PCHN dochodzi do spowolnienia metabolizmu estrogenów i androgenów.

 • Nadnercza. Czy są zmiany ogniskowe nadnerczy, które mogą być hormon hormonalnie czynne produkując estrogeny.

 • Jądra. Czy są guzy jąder, które mogą być hormonalnie czynne i mogą produkować estrogeny np. leydigoma, sertigoma.

 • Tarczyca. W przebiegu nadczynności tarczycy w wątrobie zwiększa się synteza białka wiążącego hormony płciowe (SHBG ang. sex hormone binding globulin) powodując obniżenie stężenia frakcji wolnego testosteronu. U pacjentów z nadczynnością tarczycy w badaniu usg  tarczycy można uwidocznić cechy choroby Gravesa i Basedowa lub zmiany ogniskowe.

 

Infografika: Ultrasonograficzna diagnostyka przyczyn ginekomastii.

Ultrasonograficzna diagnostyka przyczyn ginekomastii. 

 

cechy obrazu ultrasonograficznego ginekomastii

Obraz ultrasonograficzny ginekomastii nie jest taki sam u wszystkich pacjentów. Obraz ultrasonograficzny ginekomastii zależy od zmian histopatologicznych. Z punktu widzenia ultrasonografisty rozróżnienie pomiędzy poszczególnymi fazami ginekomastii nie jest tak istotne, jak umiejętność trafnego rozpoznania samej ginekomastii i poszukiwania jej przyczyn. 

 • Faza aktywna - obszar o obniżonej echogeniczności, nieostro ograniczony, niejednorodny położony pod otoczką i brodawką.

 • Faza proliferacyjna - obszar o obniżonej echogeniczności, nieostro ograniczony z „palczastymi odgałęzieniami” przewodów mlekowych, co jest związane z proliferacją ich nabłonka. Widoczne są także wysokie echa płatów gruczołowych.

 • Faza włóknienia - widoczna jest podwyższona echogeniczność wzdłuż przewodów mlekowych, będące wynikiem włóknienia okołoprzewodowego.

diagnostyka różnicowa

 • rak sutka

 • tłuszczak

 • steatomastia

 • ropień sutka

 • torbiel sutka

 • krwiak sutka

 • przyrzuty do sutka np. raka gruczołu krokowego

 • chłoniak sutka

piśmiennictwo

Jakubowski W. Diangostyka obrazowa w chorobach sutka.  Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii. Zamość 2005.

 Ahuja AT red. Diagnostic Imaging Ultrasound. Amirsys  Wyd. I. 2007.

 Gajewski P red. Interna Szczeklika 2015. Medycyna Praktyczna Kraków 2015.

 

Dodaj komentarz

komentarze

Czy nie przypadkiem sertolioma (zamiast sertigoma)? W artykule kilka literówek (diangostyka, pśmiennictwo) I czy przyrzuty to jest to samo co przerzuty?

Mark Klukowski / 2019-09-14

Innowacyjna Gospodarka NSS

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UE EFRR

 

do góry