Pacjentka ze zmianą w okolicy cieśni tarczycy


Dane kliniczne

34-letnia pacjentka z autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy zgłosiła się na kontrolne badanie usg. Pierwsze badanie usg wykonane było przed kilkoma latami. Pacjentka nie posiadała poprzedniego wyniku, ale twierdzi, że wówczas nie uwidoczniono żadnych zmian ogniskowych. Regularnie przyjmuje Euthyrox, nie zgłasza żadnych dolegliwości. Nie przyjmuje innych leków. Neguje inne przewlekłe choroby.

W artykule:

  • obrazy ultrasonograficzne:  unaczynienie tarczycy widoczne w opcji dopplera kodowanego kolorem, przekrój podłużny na wysokości cieśni tarczycy
  • rozpoznanie: Węzły chłonne przedkrtaniowe (węzły chłonne "delfickie"), powiększone w przebiegu autoimmunologicznego zapalenia tarczycy
  • omówienie
  • piśmiennictwo.

dane kliniczne

34-letnia pacjentka z autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy zgłosiła się na kontrolne badanie usg. Pierwsze badanie usg wykonane było przed kilkoma latami. Pacjentka nie posiadała poprzedniego wyniku, ale twierdzi, że wówczas nie uwidoczniono żadnych zmian ogniskowych. Regularnie przyjmuje Euthyrox, nie zgłasza żadnych dolegliwości. Nie przyjmuje innych leków. Neguje inne przewlekłe choroby. 

obrazy ultrasonograficzne

Podczas oceny ultrasonograficznej tarczycy uwidoczniono charakterystyczne cechy choroby Hashimoto: obniżoną, nejednorodną echogeniczność miąższu tarczycy z zatartą echostrukturą i wzmożonym unaczynieniem w opcji kolorowego dopplera.

 

Wzmożone unaczynienie tarczycy widoczne w opcji dopplera kodowanego kolorem.

Wzmożone unaczynienie tarczycy widoczne w opcji dopplera kodowanego kolorem.

W projekcji poprzecznej, w cieśni tarczycy uwidoczniono dwie hipoechogeniczne, owalne, dobrze ograniczone zmiany.

W przekroju podłużnym stwierdzono, że w rzeczywistości zmiany przylegają do cieśni tarczycy (nie są położone bezpośrednio w cieśni tarczycy):

Przekrój podłużny na wysokości cieśni tarczycy. Pomarańczowymi strzałkami zaznaczono hipoechogeniczne zmiany ogniskowe w lokalizacji przedkrtaniowej.

Przekrój podłużny na wysokości cieśni tarczycy. Pomarańczowymi strzałkami zaznaczono hipoechogeniczne zmiany ogniskowe w lokalizacji przedkrtaniowej.

W opcji dopplera kodowanego kolorem uwidoczniono centralne unaczynienie zmiany z naczyniem wnikającym od obwodu:

Unaczynienie zmiany w opcji dopplera kodowanego kolorem.

Strzałką oznaczono naczynie wnikające do części środkowej zmiany.

Strzałką oznaczono naczynie wnikające do części środkowej zmiany.

rozpoznanie

Węzły chłonne przedkrtaniowe (węzły chłonne "delfickie"), powiększone w przebiegu autoimmunologicznego zapalenia tarczycy.

omówienie

Węzły chłonne delfickie to pojedyncze węzły chłonne lub grupa węzłów występujących w okolicy przedkrtaniowej, w tkankach miękkich pokrywających chrząstkę pierścieniowatą. Węzły te zbierają chłonkę z krtani i tarczycy. Często są widoczne w pobliżu cieśni lub płata piramidowego tarczycy. Określenie „węzły delfickie” nawiązuje do przepowiedni delfickich w starożytnej Grecji. Przepowiednie te, wygłaszane przez kapłanów (za pomocą wyroczni, w której zasiadała Pytia), były na tyle dwuznaczne, że nikt nie mógł zarzucić im głoszenia nieprawdy. Węzły chłonne przedkrtaniowe po raz pierwszy nazwał „delfickimi” student IV roku Harvard Medical School Raymond V. Randall (w 1948 roku) uznając, że ich obecność przepowiada choroby krtani lub tarczycy.

Zajęcie węzłów przedkrtaniowych przez komórki nowotworowe raków krtani lub tarczycy jest uważane za zły czynnik prognostyczny, związany z wysokim ryzykiem obecności rozsianej choroby nowotworowej (zajęcie licznych węzłów chłonnych), ryzykiem nawrotu choroby i wyższą śmiertelnością. Uważa się, że węzły te powinny być każdorazowo pobrane podczas zabiegów chirurgicznych raków krtani i tarczycy. Jednak obecność powiększonych węzłów delfickich nie wiąże się jedynie z chorobami nowotworowymi, ale można je również uwidocznić w przebiegu zapalnych chorób tarczycy, w tym w autoimmunologicznym zapaleniu tarczycy. Obecność powiększonych węzłów chłonnych okołotarczycowych, czyli de facto węzłów chłonnych przedkrtaniowych i przytchawiczych (zlokalizowanych przycieśniowo i poniżej biegunów dolnych tarczycy) jest uważana za jedną z ultrasonograficznych cech choroby Hashimoto.  Oczywiście, w wątpliwych sytuacjach, zwłaszcza jeśli węzły chłonne delfickie nagle pojawiają się u pacjenta z wieloletnim wywiadem choroby Hashimoto, należy rozważyć ich ocenę histopatologiczną, gdyż mogą być wykładnikiem choroby nowotworowej. Czasem trudno jest odróżnić węzeł chłonny przedkrtaniowy od zmiany ogniskowej w cieśni – w takich sytuacjach także należy zaproponować BACC. Węzły chłonne przedkrtaniowe, poza zmianami ogniskowymi w cieśni lub płacie piramidowym tarczycy należy różnicować z torbielą środkową szyi. Pomocne w diagnostyce różnicowej jest wykorzystanie opcji dopplerowskich

Według klasyfikacji American Joint Committee on Cancer, węzły chłonne przedkrtaniowe należą do regionu VI.

piśmiennictwo

1. Chai YJ, Kim SJ, Choi JY, Koo do H, Lee KE, Youn YK. Papillary thyroid carcinoma located in the isthmus or upper third is associated with Delphian lymph node metastasis. World J Surg. 2014 Jun;38(6):1306-11. [Medline]

2. Isaacs JD, Lundgren CI, Sidhu SB, Sywak MS, Edhouse PJ, Delbridge LW. The Delphian lymph node in thyroid cancer. Ann Surg. 2008 Mar;247(3):477-82. [Medline]

3. Iyer NG, Shaha AR, Ferlito A, Thomas Robbins K, Medina JE, Silver CE, Rinaldo A, Takes RP, Suárez C, Rodrigo JP, Bradley PJ, Werner JA. Delphian node metastasis in head and neck cancers--oracle or myth? J Surg Oncol. 2010 Sep 15;102(4):354-8. [Medline]

 

Przeczytaj również

Dodaj komentarz

Innowacyjna Gospodarka NSS

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UE EFRR

 

do góry