Zmiany ogniskowe tarczycy - zasady opisu | Portal wymiany wiedzy o ultrasonografii - Eduson
Specjalizacje 
Narządy/organy 

Zmiany ogniskowe tarczycy – zasady opisu

Wstęp

W celu ujednolicenia opisów zmian patologicznych w tarczycy, zaleca się postępowanie zgodnie ze Standardami Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (PTU).

 1. Zaleca się, aby zmiany kliniczne, wyczuwalne palpacyjnie, opisywane były jako guzki. Natomiast zmiany niewyczuwalne palpacyjnie należ opisywać był jako zmiany ogniskowe. 
 2. W opisie badania ultrasonograficznego nie należy  stosować rozpoznań histopatologicznych np.: gruczolak, rak
 3. W przypadku uwidocznienia w badaniu ultrasonograficznym zmiany ogniskowej lub guzka tarczycy należy podać następujące informacje:
 • lokalizacja np.: w 1/3 dolnej płata prawego, w części środkowej płata lewego.
 • charakter zmiany: lita, płynowa, płynowo-lita (przeważa komponenta płynowa), lito-płynowa (przeważa komponenta lita).
 • echogeniczność zmiany (odniesiona w stosunku do mięśni szyi): normoechogeniczna, hipoechogeniczna, hiperechogeniczna, o mieszanej (niejednorodnej) echogeniczności.
 • ewentualna obecność zwapnień: makrozwapnienie (o średnicy >1mm); mikrozwapnienie (o średnicy <1mm). 
 • granice zmiany: zmiana dobrze ograniczona, zmiana nieostro (słabo) ograniczona od otaczającego miąższu tarczycy 
 • wymiary zmiany – należy podać trzy wymiary: długość, szerokość, grubość zmiany. Wymiary podaje się w milimetrach. 
 • unaczynienie zmiany: bez unaczynienia, unaczynienie obwodowe, unaczynienie obwodowo-centralne, unaczynienie centralne. 
 1. W przypadku, gdy liczba zmian ogniskowych w każdym z płatów wynosi nie więcej niż pięć, należy podać wymiary każdej zmiany. W przypadku, gdy liczna zmian przekracza pięć, należy podać wymiary zmiany największej i najmniejszej. 

 

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC)

Kryteria kwalifikowania zmiana ogniskowych i guzków do BAC.

 

Przykłady zmian ogniskowych tarczycy

Poniżej przykład zmiany litej, normoechogenicznej, dobrze ograniczonej, jednorodnej. 

 

Tarczyca. Zmiana ogniskowa lita, normoechogeniczna, jednorodna, dobrze ograniczona.

Poniżej przykład zmiany lito-płynowej (dominuje komponenta lita), dobrze ograniczonej, normoechogenicznej w tarczycy.

 

Tarczyca. Zmiana ogniskowa lito-płynowa, dobrze ograniczona, normoechogeniczna.

Poniżej przykład unaczynienia obwodowego zmiany ogniskowej tarczycy.

przykład unaczynienia obwodowego zmiany ogniskowej tarczycy  przykład unaczynienia obwodowego zmiany ogniskowej tarczycy  przykład unaczynienia obwodowego zmiany ogniskowej tarczycy

Poniżej przykład unaczynienia obwodowo-centralnego zmiany ogniskowej tarczycy.

zmiany ogniskowe tarczycy  zmiany ogniskowe tarczycy: zmiana ogniskowa płata prawego tarczycy  zmiany ogniskowe tarczycy

piśmiennictwo

1. Trzebińska A, Jakubowski W. Badanie usg tarczycy. W: Jakubowski W red. Standrady badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Wyd 4. Warszawa-Zamość: Roztoczańska Szkola Ultrasonografii; 2011:70-73.  

Dr n. med. Mateusz Kosiak, specjalista medycyny rodzinnej
Z ultrasonografią związany od około 15 lat. Wykonywanie badań usg traktuje jako odkrywanie tajemnicy, którą skrywa w sobie pacjent. Współautor około połowy wszystkich treści portalu eduson.pl. Wykładowca, współautor szkoleń z zakresu ultrasonografii w Polsce i Europie.