Złóg w moczowodzie w usg? - czemu nie! | Portal wymiany wiedzy o ultrasonografii - Eduson

Złóg w moczowodzie w usg? – czemu nie!

Wstęp

technika badania i obrazy ultrasonograficzne

Pacjent powinien znajdować się w pozycji leżącej na boku (gdy podejrzewamy kamicę moczowodu prawego, pacjent powinien znajdować się w pozycji leżącej na lewym boku).

Krok 1.

W pierwszym etapie należy uwidocznić poszerzony układ kielichowo-miedniczkowy i moczowód w odcinku przymiedniczkowym.

 

 

Głowica ułożona w okolicy prawej linii pachowej przedniej. Widoczny jest przekrój podłużny przez prawą nerkę z poszerzonym UKM oraz poszerzony przymiedniczkowy odcinek prawego moczowodu.

Krok 2.

Stosując delikatny ucisk głowicą (w celu przemieszczenia gazów w przewodzie pokarmowym) należy powoli przemieszczać głowicę wzdłuż moczowodu, obserwując jego podłużny przekrój. Jeżeli w widocznym w ten sposób odcinku moczowodu nie uda się uwidocznić złogu, a dalsza ocena moczowodu będzie niemożliwa (gaz w przewodzie pokarmowym) należy spróbować uwidocznić aortę i tętnice biodrowe. Następnie kierować się wzdłuż przebiegu naczyń biodrowych poszukując poszerzonego moczowodu w miesjcu skrzyżowania z naczyniami biodrowymi. Moczowód znajduje się do przodu od naczyń biodrowych wspólnych. 

Objawem, który może dodatkowo potwierdzić obecność złogu w świetle moczowodu jest artefakt migotania.

 

Głowica ustawiona w miejscu skrzyżowania naczyń biodrowym wspólnych z prawym moczowodem. Widoczny jest artefatk migodnia powstały na złogu w prawym moczowodzie.

Złóg w prawym moczowodzie. Obraz ultrasonograficzny Złóg w prawym moczowodzie. Obraz ultrasonograficzny Złóg w prawy moczowodzie. Wyłączona opcja kolorowego dopplera. Obraz ultrasonograficzny Złóg w prawym moczowodzie. Wyłączona opcja kolorowego dopplera. Obraz ultrasonograficzny

 

Krok 3.

Badanie należy uzupełnić o ocenę przypęcherzowych odcinków moczowodów z próbą uwidocznienia wtrysków moczu do pęcherza 

 

Widoczny jest artefakt migotania na złogu w okolicy ujścia lewego moczowodu do pęcherza moczowego. Dodatkowo widoczny jest wtrysk moczu do pęcherza moczowego w opcji kolorowego dopplera.

Brak wtrysku moczu do pęcherza moczowego po stronie nerki z poszerzeniem UKM i poszerzonym moczowodem jest pośrednim dowodem niedrożności moczowodu, której jedną z przyczyn może być kamica moczowodowa.

podsumowanie

Elementy badania usg ułatwiające uwidocznienie kamicy moczowodowej: 

  1. ułożenie pacjenta na boku
  2. stopniowy ucisk głowicą umożliwiający przemieszczenie gazów w przewodzie pokarmowym
  3. artefakt migotania (lokalizacja złogu)
  4. ocena wtrysków moczu do pęcherza moczowego w opcji kolorowego dopplera i/lub dopplera mocy

 

piśmiennictwo

Rumack CM, Wilson SR, Charboneau JW, Levine D. Diagnostic Ultrasound. Wyd. IV. Mosby Inc. Elsevier. 2011.

Bates J. Ultrasonografia jamy brzusznej. Elsevier Urban and Partner, Wrocław 2012.

Ahuja AT red. Diagnostic Imaging Ultrasound. Amirsys  Wyd. I. 2007.
 

Dr n. med. Mateusz Kosiak, specjalista medycyny rodzinnej
Z ultrasonografią związany od około 15 lat. Wykonywanie badań usg traktuje jako odkrywanie tajemnicy, którą skrywa w sobie pacjent. Współautor około połowy wszystkich treści portalu eduson.pl. Wykładowca, współautor szkoleń z zakresu ultrasonografii w Polsce i Europie.