Zapalenie wyrostka robaczkowego - galeria obrazów ultrasonograficznych - część 1. | Portal wymiany wiedzy o ultrasonografii - Eduson

Zapalenie wyrostka robaczkowego – galeria obrazów ultrasonograficznych – część 1.

Wstęp

Badanie usg w diagnostyce ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego stało się rutynowym postępowaniem. Dlatego proponujemy stworzenie naszej własnej galerii obrazów ultrasonograficznych zmienionych zapalnie wyrostków robaczkowych, aby ułatwić innym naukę ultrasonografii. Zachęcamy do dzielenia się swoimi doświadczeniami i przesyłania własnych obrazów usg.

warto pamiętać…

Według piśmiennictwa prawidłowy wyrostek robaczkowy można uwidocznić u 60-70% pacjentów. Czułość badania usg w rozpoznaniu ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego, według różnych badań, sięga 90%.

Wśród głównych ultrasonograficznych cech ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego wymienia się:

  • średnica wyrostka powyżej 6mm (u dzieci i dorosłych)
  • brak podatności wyrostka na ucisk
  • wolny płyn okołowyrostkowo
  • w blisko połowie przypadków w świetle wyrostka udaje się uwidocznić kamień kałowy, w drugiej połowie pacjentów w świetle wyrostka widoczna jest treść płynna
  • wokół wyrostka można uwidocznić hiperechogeniczny naciek (odczyn zapalny otaczającej tkanki łącznej)

Należy też pamiętać o diagnostyce różnicowej innych przyczyn bólu w prawym dole biodrowym!

warto przeczytać…

obrazy i filmy:

 

Chłopiec 8-letni:

 

W miejscu największej tkliwości widoczny jest wyrostek robaczkowy (w podłużnym przekroju) z hiperechogenicznym kamieniem w jego świetle i wyraźnym hiperechogenicznym odczynem wokół ściany wyrostka.

 

Zmieniony zapalnie wyrostek robaczkowy w przekroju poprzecznym. W świetle wyrostka widoczny jest kamień kałowy.

 

Wzmożone unaczynienie ściany wyrostka robaczkowego w opcji dopplera mocy.

 

Hiperechogeniczny naciek widoczny wokół wyrostka robaczkowego i w sąsiedztwie ściany kątnicy.

Przekrój podłużny wyrostka robaczkowego z widocznym kamieniem kałowym. Za kamieniem widoczny jest wyraźny cień akustyczny.

 

Przekrój podłużny wyrostka robaczkowego z widocznym kamieniem kałowym. Za kamieniem widoczny jest wyraźny cień akustyczny.

Przekrój poprzeczny przez wyrostek robaczkowy na wysokości kamienia kałowego.

 

Przekrój poprzeczny przez wyrostek robaczkowy na wysokości kamienia kałowego.

Pomiar średnicy wyrostka robaczkowego, Średnica wyrostka wynosi ponad 9mm.

 

Pomiar średnicy wyrostka robaczkowego, Średnica wyrostka wynosi ponad 9mm.

Pomiar średnicy kamienia kałowego w świetle wyrostka robaczkowego.

 

Pomiar średnicy kamienia kałowego obecnego w świetle wyrostka robaczkowego.

Zapalenie wyrostka robaczkowego - galeria obrazów ultrasonograficznych Zapalenie wyrostka robaczkowego - galeria obrazów ultrasonograficznych Zapalenie wyrostka robaczkowego - galeria obrazów ultrasonograficznych Zapalenie wyrostka robaczkowego - galeria obrazów ultrasonograficznych

Dziewczynka 11-letnia. Od dwóch dni ból brzucha i wymioty:

 

W miejscu największej tkliwości, w prawym dole biodrowym, widoczna jest tubularna struktura, wypełniona bezechową, płynową treścią – charakterystyczny obraz dla zmienionego zapalnie wyrostka robaczkowego. Widoczna jest wyraźna (typowa dla ściany jelit) warstwowa budowa ściany wyrostka.

Wyrostek robaczkowy z zachowaną budową warstwową i widoczną płynną treścią.

 

Wyrostek robaczkowy z zachowaną budową warstwową i widoczną płynną treścią. Na szczycie wyrostka widoczny jest hiperechogeniczny naciek zapalny tkanki łącznej.

Średnica wyrostka (pomiar w przekroju poprzecznym) przekracza normę.

 

Średnica wyrostka (pomiar w przekroju poprzecznym) przekracza normę. Wyrostek nie jest podatny na ucisk (zachowuje okrągły kształt).

Zapalenie wyrostka robaczkowego - galeria obrazów ultrasonograficznych Zapalenie wyrostka robaczkowego - galeria obrazów ultrasonograficznych

 

Ocena wyrostka robaczkowego z opcją dopplera mocy – w przekroju poprzecznym.

 

Ocena wyrostka robaczkowego w przekroju podłużnym z opcją dopplera mocy.

Dziewczynka 4-letnia bólem brzucha, gorączką i wymiotami:

 

Obraz zmienionego zapalnie wyrostka robaczkowego w przekroju podłużnym. Badanie utrudnione z powodu bólu i dużego niepokoju dziecka. Widoczna hipoechogeniczna, tubularna struktura (zmieniony zapalnie wyrostek) z wyraźnym hiperechogenicznym naciekiem zapalnym wokół ściany wyrostka.

 

Przekrój poprzeczny zmienionego zapalnie wyrostka robaczkowego. Widoczny jest także dolny brzeg powiększonej wątroby.

 

Wokół wyrostka, na całej jego długości, widoczny jest wyraźny hiperechogeniczny naciek oraz kilka węzłów chłonnych krezkowych. Wyrostek widoczny jest w przekroju poprzecznym.

Zmieniony zapalnie wyrostek w przekroju podłużnym.

 

Zmieniony zapalnie wyrostek w przekroju podłużnym.

Zmieniony zapalnie wyrostek w przekroju poprzecznym.

 

Zmieniony zapalnie wyrostek w przekroju poprzecznym.

Pomiar średnicy wyrostka robaczkowego w jego proksymalnym odcinku.

 

Pomiar średnicy wyrostka robaczkowego w jego proksymalnym odcinku.

Pomiar średnicy wyrostka robaczkowego w dystalnym odcinku.

 

Pomiar średnicy wyrostka robaczkowego w dystalnym odcinku.

Zapalenie wyrostka robaczkowego - galeria obrazów ultrasonograficznych Zapalenie wyrostka robaczkowego - galeria obrazów ultrasonograficznych Zapalenie wyrostka robaczkowego - galeria obrazów ultrasonograficznych Zapalenie wyrostka robaczkowego - galeria obrazów ultrasonograficznych

Zapraszamy do odwiedzenia innych galerii obrazów ultrasonograficznych dostępnych na portalu eduson.pl

Avatar photo
Z ultrasonografią jest związany od ponad 20 lat i nie wyobraża sobie bez niej swojej lekarskiej egzystencji. Współautor około połowy wszystkich treści portalu eduson.pl. Wykładowca, współautor szkoleń z zakresu ultrasonografii w Polsce i Europie.