Tętniak aorty brzusznej w USG | Portal wymiany wiedzy o ultrasonografii - Eduson

Tętniak aorty brzusznej w USG

tętniak aorty brzusznej – wymiar aorty brzusznej mierzony od zarysu zewnętrznego do zarysu zewnętrznego wynoszący ponad 3 cm w wymiarze przednio-tylnym lub poprzecznym. 

tętniak tętnicy biodrowej wspólnej – wymiar tętnicy mierzony od zarysu zewnętrznego do zarysu zewnętrznego wynoszący ponad 2 cm.

 

ASPEKTY PRAKTYCZNE – o czym należy pamiętać w ocenie tętniaka aorty brzusznej w usg?

  • W ocenie tętniaka aorty brzusznej ważna jest odpowiedź na pytanie, czy oprócz aorty brzusznej poszerzone są naczynia biodrowe i nerkowe. U otyłych osób dorosłych uwidocznienie tętnic nerkowych może być trudne. W takich sytuacjach pomocne może być dokonanie pomiaru pomiędzy tętnicą krezkową górną i szyją tętniaka. Jeżeli odcinek ten wynosi ponad 2 cm, wówczas można uznać, że tętniak nie przechodzi na tętnice nerkowe.
  • Pomiarów dokonuje się od zarysu zewnętrznego do zarysu zewnętrznego. Należy wynaczyć średnią z trzech pomiarów. Maksymalny wymiar tętniaka powinno mierzyć się zarówno w przekroju podłużnym, jak i poprzecznym. Pomiar AP najlepiej wykonać w przekroju podłużnym (płaszczyzna strzałkowa) tętniaka w jego najszerszym miejscu tak, aby oś pomiaru były prostopadła do ściany naczynia. Pomiar AP dokonywany w przekroju poprzecznym (płaszczyzna poprzeczna) może być zawyżony ze względu na skośny przebieg aorty. Dlatego dokonując pomiarów w przekroju poprzecznym należy pamiętać o prostopadłym ustawieniu głowicy w stosunku do przekroju naczynia.
  • Ocena przestrzeni zaotrzewnowej wokół tętniaka – czy nie ma obszarów bezechowych wokół tętniaka mogących świadczyć o wynaczynieniu krwi z aorty. 

 

OBRAZY USG – tętniak aorty brzusznej

tętniak aorty brzusznej usgj - płaszczyzna poprzeczna.   tętniak aorty brzusznej usg- płaszczyzna strzałkowa, przekrój podłużny tętniaka.  tętniak aorty brzusznej usg - przekrój poprzeczny tętniaka, płaszczyzna poprzeczna.  tętniak aorty brzusznej usg. Przekrój podłużny, płaszczyzna strzałkowa. Zaznaczono oś pomiaru prostopadłą do ściany naczynia.

Tętniak aorty brzusznej – przekrój poprzeczny.

Tętniak aorty brzusznej – przekrój poprzeczny, płaszczyzna poprzeczna. Widoczny jest przepływ w opcji kolorowego doplera.

Tętniak aorty brzusznej – przekrój podłużnym płaszczyzna strzałkowa.

 

Piśmiennictwo

  1. Ahuja AT i wsp. Diagnostic Imaging Ultrasound. Vascular – Abdominal Velssels. Amirsys Inc. 14-18 – 14-24. 
  2. Bates J. Ultrasonografia jamy brzusznej. Przestrzeń zaotrzewnowa i przewód pokarmowy. Elsevier 2011. 243-248. 
Dr n. med. Mateusz Kosiak, specjalista medycyny rodzinnej
Z ultrasonografią związany od około 15 lat. Wykonywanie badań usg traktuje jako odkrywanie tajemnicy, którą skrywa w sobie pacjent. Współautor około połowy wszystkich treści portalu eduson.pl. Wykładowca, współautor szkoleń z zakresu ultrasonografii w Polsce i Europie.