Specjalizacje 
Narządy/organy 

Obrazy ultrasonograficzne wątroby w głowicy Lumify

Oto, co można uwidocznić na ekranie tabletu głowicą wyjętą z kieszeni lekarskiego fartucha. Prezentowane poniżej badania zostały zarejestrowane w gabinecie lekarskim głowicą PHILIPS LUMIFY. Są wśród nich obrazy, które stanowiły potwierdzenie wstępnego rozpoznania, ale także takie, które zaskoczyły badającego.

Prawidłowy obraz ultrasonograficzny wątroby

Prawidłowy obraz ultrasonograficzny wątroby. GŁowica konweksowa PHILIPS LUMIFY. Badanie wykonane u 53-letniej kobiety z powodu stwierdzonych w gastroskopii żylaków przełyku, poszukując cech ultrasonogracznych marskości wątroby i nadciśnienia wrotnego. Nie uwidoczniono ultrasonograficznych cech marskości wątroby ani nadciśnienia wrotnego.

Tu znajdziesz informacje o tym jak badać wątrobę, aby ją dobrze zbadać. 

Stłuszczenie wątroby

Stłuszczenie wątroby. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY, preset abdomen. Badanie wykonane u 53-letniego mężczyzny chorującego na cukrzycę.

Stłuszczenie wątroby. Widoczny kontrast pomiędzy hiperechogeniczną wątrobą a korą nerki. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY, preset abdomen.

Ultrasonograficzne cechy stłuszczenia wątroby:

 • podwyższona echogeniczność wątroby,
 • zwiększenie kontrastu pomiędzy wątrobą a nerką,
 • jednorodna echostruktura,
 • wygaszenie echa w dolnych częściach ekranu,
 • mniejszy kontrast pomiędzy naczyniami układu wrotnego, a miąższem wątroby.

Alkoholowa marskość wątroby

Alkoholowa marskość wątroby. Widoczny jest nierówny zarys zewnętrzny wątroby – jeden z najwcześniej widocznych objawów ultrasonograficznych w marskości wątroby oraz wodobrzusze. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY, preset abdomen. Badanie zarejestrowane u 67-letniego mężczyzny, wykonane z powodu żółtaczki. 

Ultrasonograficzne cechy marskości wątroby:

 • powiększenie płata ogoniastego (segment I) i płata lewego (segment II i III) w stosunku do płata prawego (segment VI i VII),
 • niejednorodna echostruktura wątroby,
 • nierówny zarys brzegu wątroby,
 • wodobrzusze i pogrubiała ściana pęcherzyka żółciowego.

Więcej informacji o marskości wątroby i nadciśnieniu wrotnym znajdziesz tutaj. 

Pierwotna marskość żółciowa wątroby

Pierwotna marskość żółciowa wątroby (ang. primary biliary cirrhosis, PBC). Badanie zarejestrowane u 72-letniej kobiety. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY. Preset: abdomen. Prezentowane obrazy ultrasonograficzne zastały zarejestrowane podczas badania, którego celem była ocena nerek z powodu przewlekłej choroby nerek. Od tego badania rozpoczęła się dalsza diagnostyka wątroby zakończona rozpoznaniem pierwotnej marskości żółciowej wątroby.

Pierwotna marskość żółciowa wątroby (ang. primary biliary cirrhosis, PBC). Włączona opcja kolorowego dopplera. Widoczny przepływ w żyłach wątrobowych. Badanie zarejestrowane u 72-letniej kobiety. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY. Preset: abdomen, fast flow. Prezentowane obrazy ultrasonograficzne zastały zarejestrowane podczas badania, którego celem była ocena nerek z powodu przewlekłej choroby nerek. Od tego badania rozpoczęła się dalsza diagnostyka wątroby zakończona rozpoznaniem pierwotnej marskości żółciowej wątroby.

Pierwotna marskość żółciowa wątroby to przewlekła cholestatyczna choroba wątroby o etiologii autoimmunologicznej charakteryzują się postępującym i nieodwracalnym niszczeniem nabłonka wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych przez układ odpornościowy. Destrukcji przewodów żółciowych towarzyszy odczyn zapalny w strefie zrazikowej, następnie włóknienie i marskość.

Niedobór alfa1-antytrypsyny

Niedobór alfa1-antytrypsyny. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY.  Obrazy zarejestrowane u 20-miesięcznego dziecka, u którego niedobór alfa1-antytrypsyny rozpoznano po urodzeniu z powodu przedłużającej się żółtaczki. 

Niedobór alfa1-antyrypsyny. Głowica liniowa PHILIPS LUMIFYObrazy zarejestrowane u 20-miesięcznego dziecka, u którego niedobór alfa1-antytrypsyny rozpoznano po urodzeniu z powodu przedłużającej się żółtaczki. 

W następstwie mutacji genu dla alfa1-antytrypsyny (niedobór alfa-1 antytrypsyny jest dziedziczony w sposób autosomalnie recesywny) dochodzi do upośledzonego uwalniania alfa1-antytrypsyny do krwi i jej gromadzenia w siateczce endoplazmatycznej komórek wątrobowych, prowadząc do ich uszkodzenia, a w dalszej konsekwencji do marskości wątroby. Alfa1-antytrypsyna jest inhibitorem proteaz. Konsekwencją jej niedobór w układzie oddechowym jest zwiększona aktywności proteaz, które trawią ściany pęcherzyków płucnych prowadząc do rozedmy. Stężenie alfa1-antytrypsyny we krwi oraz stopień upośledzenia jej aktywności zależą od wariantu genu.

Sytuacje, w których w diagnostyce różnicowej należy uwzględnić niedobór alfa1-antytrypsyny:

 • przedłużająca się żółtaczka noworodków
 • uszkodzenie wątroby u osób młodych, u których wykluczono przyczyny wirusowe, toksyczne i inne metaboliczne
 • ciężka rozedma płuc u osób przed 30 rokiem życia u osób palących tytoń
 • ciężka rozedma płuc u osób przed 45 rokiem życia niepalących tytoniu

Niedobór alfa1-antytrypsyny może być przyczyną przewlekłego zapalenia trzustki i zapalenie tkanki tłuszczowej (panniculitis).

Przerzuty do wątroby

Przerzuty raka drobnokomórkowego płuca do wątroby. Badanie zarejestrowane u 55-letniego mężczyzny, który zgłosił się do lekarza z powodu osłabieniaGłowica konweksowa PHILIPS LUMIFY. Preset: abdomen.

Przerzuty raka drobnokomórkowego płuca do wątroby. Badanie zarejestrowane u 55-letniego mężczyzny, który zgłosił się do lekarza z powodu osłabienia.  Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY. Preset: abdomen.

Ultrasonograficzne cechy przerzutów nowotworów złośliwych do wątroby:

 • lite, najczęściej mnogie zmiany,
 • hiper- , hipo-, normoechogeniczne,
 • okrągły lub owalny kształt,
 • nieostro ograniczone lub wyraźne granice,
 • może być widoczne hipoechogeniczne „halo” wokół zmiany.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o przerzutach nowotowrów złośliwych do wątroby. 

Torbiele wątroby

Torbiele wątroby. Badanie zarejestrowane u 82-letniej kobietyGłowica konweksowa PHILIPS LUMIFY, preset: abdomen.

Torbiele wątroby. Badanie zarejestrowane u 82-letniej kobiety. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY , preset: abdomen, fast flow.

Ultrasonograficzne cechy torbieli wątroby:

 • zmiana bezechowa,
 • dobrze ograniczona, z torebką o gładkim zarysie,
 • ze wzmocnieniem akustycznym poniżej,
 • bez unaczynienia w opcji dopplera mocy i kolorowego dopplera.

Naczyniak wątroby

Naczyniak wątroby. Badanie zarejestrowane u 44-letniego mężczyzny. Głowica PHILIPS LUMIFY. Preset: abdomen.

Naczyniak wątroby. Włączona opcja kolorowego dopplera. Badanie zarejestrowane u 44-letniego mężczyzny. Głowica PHILIPS LUMIFY. Preset: abdomen, slow flow. W hiperechogenicznej zmianie nie jest widoczne unaczynienie. 

Ultrasonograficzne cechy naczyniaków wątroby:

 • w większości przypadków zmiany pojedyncze, rzadziej (10%) mnogie,
 • najczęściej hiperechogeniczne (60-70%), rzadziej normo- i hipoechogeniczne,
 • echostruktura najczęściej jednorodna (w przypadku większych naczyniaków echostruktura może być niejednorodna),
 • hipoechogeniczne „halo” wokół naczyniaków – rzadko,
 • zwapnienia – rzadko (10%),
 • unaczynienie (w opcji kolorowego dopplera i dopplera mocy) może być widoczne na obwodzie, rzadko w centrum zmiany – prędkości przepływu poniżej możliwości detekcji aparatury.

PHILIPS LUMIFY w portalu eduson.pl

Zajrzyj do zakładki aparaty usg i dowiedz się więcej czym jest PHILIPS LUMIFY

Zobacz jak wykorzystać głowicę konweksową PHILIPS LUMIFY?

Jak wykorzystać głowicę liniową PHILIPS LUMIFY?

Zacznij przygodę z PHILIPS LUMIFY – to proste!

Zajrzyj na stronę PHILIPS LUMIFY i sprawdź aktualne promocje.

Piśmiennictwo

Habior A. Niedobór alfa1-antytrypsyny. W: Januszewicz W, Kokot F red. Interna tom 1. PZWL Warszawa, s 581.

Rumack CM, Wilson SR, Charboneau JW, Levine D. Diagnostic Ultrasound. Wyd. IV. Mosby Inc. Elsevier. 2011.

Bates JA. Abdominal Ultrasound. How, Why, and When. Wyd. II. 2004, Elsevier Limited

Ahuja AT red. Diagnostic Imaging Ultrasound. Amirsys  Wyd. I. 2007.

Gajewski P red. Interna Szczeklika 2015. Medycyna Praktyczna Kraków 2015.

Dr n. med. Mateusz Kosiak, specjalista medycyny rodzinnej
Z ultrasonografią związany od około 15 lat. Wykonywanie badań usg traktuje jako odkrywanie tajemnicy, którą skrywa w sobie pacjent. Współautor około połowy wszystkich treści portalu eduson.pl. Wykładowca, współautor szkoleń z zakresu ultrasonografii w Polsce i Europie.