Obrazy ultrasonograficzne pęcherzyka żółciowego w głowicy LUMIFY | Portal wymiany wiedzy o ultrasonografii - Eduson
Specjalizacje 
Narządy/organy 

Obrazy ultrasonograficzne pęcherzyka żółciowego w głowicy LUMIFY

Oto, co można uwidocznić na ekranie tabletu głowicą wyjętą z kieszeni lekarskiego fartucha. Prezentowane poniżej badania usg pęcherzyka żółciowego zostały zarejestrowane w gabinecie lekarskim oraz na wizycie domowej głowicą PHILIPS LUMIFY.

Prawidłowy pęcherzyk żółciowy

Film 1. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY. Preset: abdomen. Prawidłowy obraz ultrasonograficzny pęcherzyka żółciowego.

 Kliknij i sprawdź jak badać pęcherzyk żółciowy.

Film 2. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY. Obraz ultrasonograficzny prawidłowego, nieposzerzonego przewodu żółciowego wspólnego (PŻW). Obrazując PŻW należy zwrócić uwagę nie tylko na jego średnicę, ale także na obecność ech wewnętrznych, które mogą być widoczne w nieposzerzonym PŻW.

Kliknij i sprawdź jak badać drogi żółciowe. 

Kamica pęcherzyka żółciowego

Film 3. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY. Preset: abdomen. Kamica pęcherzyka żółciowego. Widoczne dwa hiperechogeniczne odbicia z cieniem akustycznym poniżej. Podczas badania 52- letnia pacjentka znajdowała się w pozycji leżącej na plecach.

Film 4. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY. Kamica pęcherzyka żółciowego. Obrazy ultrasonograficzne zarejestrowane tej samej 52-letniej pacjentki. Podczas rejestrowania tych obrazów usg pacjentka znajdowała się w pozycji stojącej. Widoczne jest przemieszczanie się złogów zgodnie z grawitacją w kierunku dna pęcherzyka żółciowego.

Film 5. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY. Kamica pęcherzyku żółciowego. Widoczna jest niepogrubiała ściana pęcherzyka żółciowego. Badanie zarejestrowane u pacjenta w pozycji stojącej.

Film 6. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY. Kamica pęcherzyka żółciowego u 18-letniego pacjenta, który zgłosił się do lekarza z powodu dolegliwości bólowych w okolicy prawego podżebrza i wymiotów.

Film 7. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY. Kamica pęcherzyka żółciowego. Obrazy ultrasonograficzne zarejestrowane tej samego 18-letniego pacjenta. Podczas rejestrowania tych obrazów usg pacjent znajdowała się w pozycji stojącej. Po zmianie pozycji ciała złogi przemieściły się w kierunku dna pęcherzyka żółciowego.

Film 8. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY. Kamica pęcherzyka żółciowego. Badanie usg zarejestrowane u 62-letniego pacjenta. Widoczne liczne, drobne hiperechogeniczne złogi przemieszczające się zgodnie z grawitacją.

Ultrasonograficzne cechy kamicy pęcherzyka żółciowego:

  • hiperechogeniczna (jasna), lita struktura,
  • z cieniem akustycznym poniżej,
  • przemieszczające się w pęcherzyku żółciowym zgodnie z grawitacją.

Bezkamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego

Film 9. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY. Bezkamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego u 82-letniej pacjentki chorującej na cukrzycę. Rodzina pacjentki poprosiła lekarza rodzinnego o wizytę domową z powodu zmniejszonego apetytu pacjentki i pogarszającego się kontaktu słowno-logicznego. Pacjentka negowała dolegliwości bólowe brzusza. Widoczna jest pogrubiała ściana oraz gęsta zawartość w pęcherzyku żółciowym. Nie uwidoczniono złogów w pęcherzyku żółciowym.

Film 10. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY. Bezkamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego u 82-letniej pacjentki chorującej na cukrzycę. Pacjentka negowała dolegliwości bólowe brzusza. Badanie zarejestrowane na wizycie domowej. Widoczna jest pogrubiała ściana oraz gęsta zawartość w pęcherzyku żółciowym. Nie uwidoczniono złogów w pęcherzyku żółciowym. 

Film 11. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY. Bezkamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego u 82-letniej pacjentki chorującej na cukrzycę. Przekrój poprzeczny pęcherzyka żółciowego. Badanie zarejestrowane na wizycie domowej. Widoczna jest pogrubiała ściana oraz gęsta zawartość w pęcherzyku żółciowym.Nie uwidoczniono złogów w pęcherzyku żółciowym. 

Kliknij i dowiedz się więcej o bezkamiczym zgorzelinowym zapaleniu pęcherzyka żółciowego. 

Kamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego

Film 12. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY. Głowica PHILIPS LUMIFY przyłożona równolegle do przestrzeni międzyżebrowej po stronie prawej. Pacjent znajduje się w pozycji stojącej. Preset: gallbladder. Widoczne są trzy cechy ostrego zapalenie pęcherzyka żółciowego: 1) nieprzemieszczający się złóg w szyi pęcherzyka żółciowego; 2) pogrubiała ściana; 3) echogeniczna zawartość pęcherzyka żółciowego.

Tu znajdziesz więcej filmów z pokazujących kamicze zapalenie pęcherzyka żółcowego w głowicy PHILIPS LUMIFY. 

Polip pęcherzyka żółciowego

Film 13. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY. Preset: gallbladder. Widoczny jest nieprzemieszczający się zgodnie z grawitacją polip ściany pęcherzyka żółciowego. Za polipem nie jest widoczny cień akustyczny.

Film 14. Głowica liniowa PHILIPS LUMIFYWidoczny jest nieprzemieszczający się zgodnie z grawitacją polip ściany pęcherzyka żółciowego.

usg pęcherzyka żółciowego. Polip ściany pęcherzyka żółciowego. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY.  usg pęcherzyka żółciowego. Polip pęcherzyka żółciowego. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY. Pomiar średnicy polipa.

Kliknij, aby dowiedzieć się jak rozróżnić polip ściany pęcherzyka żóciowego od złogu w pęcherzyku żółciowym. 

Poszerzenie PŻW

Zdjęcie usg pęcherzyka żółciowego. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY. Poszerzenie PŻW u 80-letniej pacjentki po cholecystektomii, która zgłosiła się do lekarza z powodu dyskomfortu w nadbrzuszu.

Zdjęcie. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY. Poszerzenie PŻW u 80-letniej pacjentki po cholecystektomii, która zgłosiła się do lekarza z powodu dyskomfortu w nadbrzuszu. Przed wizytą pacjentka wykonała badania laboratoryjne krwi, w których stwierdzono wysoką aktywność GGTP (gamma-glutamylotranspeptydazy). U osób po cholecystektomii za górną granicę średnicy prawidłowego PŻW przyjmuje się 10mm.

Poszerzenie dróg żółciowych wewnątrzwątrobowych

Film 15. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY. Poszerzenie dróg żółciowych wewnątrzwątrobowych. Badanie zarejestrowane u pacjenta z powiększeniem głowy trzustki w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki.

Film 16. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY. Włączona opcja kolorowego dopplera. Nie jest widoczny przepływ w poszerzonych drogach żółciowych wewnątrzwątrobowych. Badanie zarejestrowane u pacjenta z powiększeniem głowy trzustki w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki.

Poszerzone drogi żółciowe wewnątrzwątrobowe widoczne są jako tubularne struktury o średnicy powyżej 2mm, często o krętym przebiegu, towarzyszące odgałęzieniom lewej i prawej żyły wrotnej. W opcji kolorowego dopplera i dopplera mocy w drogach żółciowych nie jest widoczny przepływ.

W diagnostyce różnicowej należy rozważyć:

Gaz w drogach żółciowych

Film 17. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY. Widoczne są linijne hiperechogeniczne pasma – gaz w drogach żółciowych. Obraz usg zarejestowany u pacjentki po cholecystectomii i ECPW  (endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna).

Gaz w drogach żółciowych:

  • Najczęściej po: ECPW, sfinkterotomii lub po operacji dróg żółciowych.
  • Rzadziej: w przebiegu rozedmowego zapalenia pęcherzyka żółciowego lub w wyniku martwicy ściany pęcherzyka, gdy dochodzi do powstania przetoki pęcherzykowo-jelitowej.
  • Zwykle powietrze zanika, ale może się utrzymywać wiele miesięcy, a nawet lat.
  • W badaniu usg widoczne jako linijne, hiperechogeniczne odbicia wzdłuż dróg żółciowych.

PHILIPS LUMIFY w portalu eduson.pl

Zajrzyj do zakładki aparaty usg i dowiedz się więcej czym jest PHILIPS LUMIFY.

Zobacz jak wykorzystać głowicę konweksową PHILIPS LUMIFY?

Jak wykorzystać głowicę liniową PHILIPS LUMIFY?

Zacznij przygodę z PHILIPS LUMIFY – to proste!

Zajrzyj na stronę PHILIPS LUMIFY i sprawdź aktualne promocje.

Piśmiennictwo

Rumack CM, Wilson SR, Charboneau JW, Levine D. Diagnostic Ultrasound. Wyd. IV. Mosby Inc. Elsevier. 2011.

Bates JA. Abdominal Ultrasound. How, Why, and When. Wyd. II. 2004, Elsevier Limited

Ahuja AT red. Diagnostic Imaging Ultrasound. Amirsys  Wyd. I. 2007.

Jakubowski W. Pomiary w ultrasonografii. Zamość: Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii; 2004:95-98.

Dr n. med. Mateusz Kosiak, specjalista medycyny rodzinnej
Z ultrasonografią związany od około 15 lat. Wykonywanie badań usg traktuje jako odkrywanie tajemnicy, którą skrywa w sobie pacjent. Współautor około połowy wszystkich treści portalu eduson.pl. Wykładowca, współautor szkoleń z zakresu ultrasonografii w Polsce i Europie.