Czym są Standardy Badań Ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego?

Standardy Badań Ultrasonograficznych są jednym z największych osiągnięć liczącego już dwadzieścia pięć lat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (PTU).

Stanowią one zbiór wytycznych dotyczących:

  • wymagań sprzętowych,
  • prawidłowej techniki badania
  • sposobu poprawnego opisu badań ultrasonograficznych.

Standardy zostały opracowane przez Polski Zespół Ekspertów oraz opublikowane już w 1998 roku pod redakcją prof. dr. hab. Wiesława Jakubowskiego. Od tego czasu Standardy Badań Ultrasonograficznych  są regularnie aktualizowane. Ostatnia aktualizacja miała miejsce w 2011 roku. Bez wątpienia stworzenie oraz rozpowszechnienie Standardów Badań Ultrasonograficznych przyczyniło się do podniesienia poziomu jakości badań wykonywanych w Polsce. Dla każdego rodzaju badania ultrasonograficznego zostały określone wymogi techniczne sprzętu ultrasonograficznego oraz sprecyzowany sposób wykonywania badania: miejsce przyłożenia głowicy, przekroje, sposób pomiarów, ustawnie opcji dopplerowskich.

Znajomość i przestrzeganie Standardów Badań Ultrasonograficznych PTU pozwala w pełni wykorzystać diagnostyczny potencjał ultrasonografii, jednocześnie zapobiegając pominięciu ważnych elementów badania i zmniejszając ryzyko popełnienia błędu. Wykonywanie badań usg i ich opisów zgodnie z obowiązującymi Standardami stanowi też istotną ochronę prawną lekarza.

Eduson.pl przykłada dużą staranność do tego, aby informacje dotyczące ustawień aparatu i techniki badania były zgodne ze Standardami. Z tego powodu stworzono aplikację Opisy USG. Aplikacja ta ma pomóc lekarzom w redagowaniu opisów badań usg zgodnych ze Standardami PTU, a przy tym ujednolicić nomenklaturę stosowaną w opisach badań usg oraz sposoby pomiarów narządów. Zagadnienia związane z zasadami tworzenia opisów badań ultrasonograficznych będziemy także poruszać na stronach naszego portalu.

Zapraszamy do zapoznania się, bądź przypomnienia sobie Standardów PTU oraz do stosowania ich w swojej codziennej praktyce.

zespół eduson.pl

Piśmiennictwo

Jakubowski W. (red.): Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.
Jakubowski W. (red.): Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Wyd. 4, Praktyczna Ultrasonografia, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa – Zamość 2011