Czy ultrasonograf zastąpi stetoskop? | Portal wymiany wiedzy o ultrasonografii - Eduson
Specjalizacje 
Narządy/organy 

Czy ultrasonograf zastąpi stetoskop?

Jaka jest przyszłość stetoskopu i ultrasonografii?

Coraz częściej na różnych szkoleniach, kongresach i spotkaniach naukowych pojawia się pytanie: czy w niedalekiej przyszłości badanie ultrasonograficzne płuc zastąpi ocenę płuc za pomocą klasycznego stetoskopu? Pytanie to wydaje się być uzasadnione, gdy obserwuje się dynamiczny rozwój ultrasonografii mobilnej oraz rosnącą liczbę badań klinicznych potwierdzających dużą czułość ultrasonografii w diagnostyce najczęstszych chorób płuc.

Pomiar obszaru konsolidacji miąższu płucnego. Philips Lumify. Głowica liniowa.

Konsolidacja zapalna u 3-letniej dziewczynki z kaszlem i gorączką. Philips Lumify. Głowica liniowa. Zapoznaj się z historią pacjentki.

Ultrasonografia może skrócić czas diagnostyki schorzeń płuc.

Zdobycie umiejętności ultrasonograficznej oceny płuc przez lekarza sprawia, że niewielkim nakładem czasu (badanie usg płuc trwa średnio 4-6 minut) można znacząco zwiększyć skuteczność diagnostyczną, skracając całkowity czas niezbędny do postawienia ostatecznego rozpoznania i obniżając koszty generowane dodatkowymi badaniami.

Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY. 68-letni pacjent ze stopniowo stopniowo narastającą dusznością wysiłkową. Trzy tygodnie wcześniej miał wykonany zabieg CABG (ang.coronary artery bypass graft). Po stronie lewej w klasycznym stetoskopie słyszalny był cichy szmer pęcherzykowy. W badaniu usg widoczna jest znaczna objętość bezechowego płynu w lewej jamie opłucnowej. Przeczytaj więcej o możliwości wykorzystania badania usg w ocenie pacjentów z dusznością.

Podopłucnowa zmiana zlokalizowana w dolnym płacie lewego płuca u noworodka w drugiej dobie życia. Głowica liniowa. Philips Lumify.

Podopłucnowa zmiana zlokalizowana w dolnym płacie lewego płuca u noworodka w drugiej dobie życia – sekwestracja płuca. Głowica liniowa. Philips Lumify. Zapoznaj się z historia pacjenta.

Klasyczna ocena pacjenta czy nowe technologie?

Niestety, w ślepej wierze w rozwój nowoczesnych technologii kryje się pułapka. Badanie usg, choć jest rozwiązaniem tanim, dostępnym i skutecznym, nie może zastąpić pełnej oceny klinicznej pacjenta. Siła badania ultrasonograficznego „point of care” w diagnostyce wielu schorzeń płuc nie wynika z większej czułości tej metody w porównaniu z klasycznym stetoskopem lub badaniem rtg, ale z możliwości uzupełnienia badania podmiotowego i przedmiotowego badaniem obrazowym wykonanym bezpośrednio „przy łóżku pacjenta”.

Bezkrytyczna wiara w skuteczność ultrasonografii płuc może być źródłem błędów diagnostycznych.

O ile prawdą jest, że badanie usg cechuje większa czułość w uwidocznieniu zmian zapalnych w płucach w porównaniu z badaniem rtg, których dodatkowo nie można stwierdzić za pomocą stetoskopu (bo są za małe, by dać zmiany osłuchowe), to przecież należy mieć świadomość, że nie wszystkie zmiany zapalne w płucach przylegają do opłucnej. Ponadto nie każda konsolidacja widoczna w badaniu usg świadczy o zapaleniu płuc – o tym decyduje przede wszystkim kliniczna ocena pacjenta. Również brak jakichkolwiek zmian stwierdzanych w badaniu usg nie świadczy o zdrowiu pacjenta. Jest przecież oczywiste, że zapalenie oskrzeli nie powoduje zmian obrazie ultrasonograficznym, a to oznacza, że bez użycia stetoskopu tracimy możliwość postawienia właściwej diagnozy. Niezbędna jest zatem znajomość ograniczeń każdej ze stosowanych metod diagnostycznych i krytyczne podejście do własnych umiejętności.

Małe obszary konsolidacji miąższu płucnego widoczne w okolicy międzyłopakowej u pacjenta z podejrzeniem zapalenia płuc. Philips Lumify. Głowica liniowa.

Ultrasonografia pomocną techniką w diagnostyce różnicowej chorób płuc.

Rozsądnie wykorzystany potencjał ultrasonografii pozwala na szybkie i trafne postawienie rozpoznania, gdy objawy kliniczne, które prezentuje pacjent są wspólne dla skrajnie różnych schorzeń. Duszność u pacjenta chorującego na POCHP może być spowodowana obrzękiem płuc lub odmą jamy opłucnej, a nie zaostrzeniem choroby podstawowej. W takich przypadkach usg płuc umożliwia natychmiastowe różnicowanie przyczyn duszności.

Objaw kodu paskowego widoczny w opcji M-mode u pacjenta z odmą jamy opłucnowej. Głowica liniowa. Philips Lumify. Przeczytaj więcej o diagnostyce odmy za pomocą usg.

Objaw kodu paskowego widoczny w opcji M-mode u pacjenta z odmą jamy opłucnowej. Głowica liniowa. Philips Lumify. Przeczytaj więcej o diagnostyce odmy za pomocą usg.

Cechy obrzęku płuc u 72-letniego mężczyzny z dusznością.Głowica PHILIPS LUMIFY przyłożona wzdłuż przestrzeni międzyżebrowych po stronie prawej. Przeczytaj więcej o obrazowaniu obrzęku płuc w badaniu usg.

Podopłucnowy obszar konsolidacji z brochogramem powietrznym u pacjenta z dsznością. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY.

Ultrasonografia płuc integralną częścią badania fizykalnego.

Ultrasonografia „point of care”, w tym także ultrasonografia płuc, spełnia swoją rolę wówczas, gdy jest elementem klinicznej oceny pacjenta, tzn. nie zastępuje badania fizykalnego (i osłuchiwania) pacjenta, ale uzupełnia to badanie. Tylko takie postępowanie pozwala w pełni wykorzystać diagnostyczny potencjał ultradźwięków.

Przeczytaj więcej o możliwości mobilnej ultrasonografii w diagnostyce chorób płuc.

Obrzęk płuc w przezklatkowym badaniu usg płuc na wizycie domowej

Pacjent z dusznością i głowica PHILIPS LUMIFY

Odma opłucnowa w usg – 5 kroków do rozpoznania

Kaszel, gorączka i ultrasonografia. Czy zapalenie płuc widać w usg?

Jaką głowicę ultrasonograficzną wybrać do obrazowania przepony?

USG płuc – jak poprawnie ustawić aparat usg?

Sekwestracja płucna

Zapraszamy na kurs mobilnej ultrasonografii Lumify

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników mobilnej (i nie tylko mobilnej) ultrasonografii na wyjątkowy kurs, który odbędzie się w dniach 22-23 lutego 2020 roku w siedzibie PHILIPS Polska w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 195B. Będzie to wyśmienita okazja, aby sprawdzić co potrafią mobilne aparaty usg.

Pamiętajcie, że liczba miejsc na to spotkanie jest ograniczona!

Więcej informacji  na stronie wydarzenia.

Zajrzyj także do zakładki aparaty usg i dowiedz się więcej o PHILIPS LUMIFY.

PHILIPS LUMIFY w portalu eduson.pl

Zobacz jak wykorzystać głowicę konweksową PHILIPS LUMIFY?

Jak wykorzystać głowicę liniową PHILIPS LUMIFY?

Zacznij przygodę z PHILPS LUMIFY – to proste

Zajrzyj na stronę PHILIPS LUMIFY i sprawdź aktualne promocje.

Avatar photo
Z ultrasonografią jest związany od ponad 20 lat i nie wyobraża sobie bez niej swojej lekarskiej egzystencji. Współautor około połowy wszystkich treści portalu eduson.pl. Wykładowca, współautor szkoleń z zakresu ultrasonografii w Polsce i Europie.