Ważna jest efektywność nauki – tak, aby czas poświęcony na każdy jej etap był maksymalnie wykorzystany. Poniższe wskazówki zostały opracowane w oparciu o doświadczenie lekarzy i studentów, którym już udało się nauczyć wykonywać badania ultrasonograficzne. Nie wszystko od razu… Systematyczna nauka – codziennie lub ...

dane kliniczne 25-letnia pacjentka zgłosiła się na badanie usg szyi z powodu powiększonych i tkliwych węzłów chłonnych podżuchwowych. Pacjentka od kilku dnia zgłaszała dolegliwości bólowe gardła i stan podgorączkowy. Sama wyczuła sobie nieco tkliwe węzły ...

Wstęp W celu ujednolicenia opisów zmian patologicznych w tarczycy, zaleca się postępowanie zgodnie ze Standardami Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (PTU). Zaleca się, aby zmiany kliniczne, wyczuwalne palpacyjnie, opisywane były jako guzki. Natomiast zmiany niewyczuwalne palpacyjnie należ opisywać był jako zmiany ...

Ustawienia aparatu Płuca można obrazować posługując się różnymi głowicami: konweksowymi, liniowymi, mikrokonweksowymi lub sektorowymi. Dobór głowic zależy przede wszystkim od ich dostępności w aparacie, z którego korzystamy, oraz od trybu wykonywanego badania (planowy lub nagły). Oceniając płuca ...

ustawienia aparatu Większość węzłów chłonnych szyi jest położonych powierzchownie, co umożliwia ich doskonałe obrazowanie za pomocą badania usg. Ocenę węzłów ułatwia też stosunkowo stała lokalizacja poszczególnych grup węzłów, mimo skomplikowanej anatomii szyi. Do ultrasonograficznej oceny ...

Ustawienia aparatu GŁOWICA Podstawową głowicą do badania tarczycy jest głowica liniowa. Tarczyca jest położona powierzchownie, dlatego zaleca się stosowanie głowicy wysokiej częstotliwości (najczęściej między 8 a 15 MHz) w celu uzyskania najlepszej rozdzielczości.   PRESET Aparaty ultrasonograficzne mają wybór wewnętrznych ustawień ...

wstęp Choroba Hashimoto (przewlekłe limfocytarne zapalenie tarczycy, autoimmunologiczne zapalenie tarczycy) jest najczęstszą przyczyną niedoczynności tarczycy u osób dorosłych. Limfocytarne zapalenie tarczycy siedmiokrotnie częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn. Jednym z elementów wstępnej diagnostyki laboratoryjnej ...

dane kliniczne WYWIAD  32-letnia kobieta zgłosiła się do lekarza z powodu wyczuwalnego od dwóch dni bolesnego guzka w prawym dole pachowym. Pacjentka negowała występowanie innych dolegliwości, takich jak: katar, kaszel, gorączka, biegunka, wymioty, osłabienie, bóle mięśniowe. Chora ...

Ustawienie aparatu GŁOWICA Podstawową głowicą do badania śledziony jest głowica konweksowa. Ultrasonograficzną ocenę śledziony warto uzupełnić także o ocenę z użyciem głowicy liniowej. U małych dzieci niejednokrotnie całą śledzionę można obrazować przy użyciu samej głowicy ...

Ustawienie aparatu GŁOWICA  Podstawową głowicą wykorzystywaną do badania trzustki jest głowica konweksowa. U osób dorosłych o astenicznej budowie ciała oraz u dzieci  warto – oprócz badania głowicą konweksową – spróbować uwidocznić trzustkę przy użyciu głowicy liniowej. ...