Ustawienie aparatu GŁOWICA Podstawową głowicą wykorzystywaną do oceny pęcherza moczowego jest głowica konweksowa. U dzieci można wykorzystać głowicę liniową i mikrokonweksową. U noworodków, niemowląt i małych dzieci zaleca się badania z wykorzystaniem głowicy liniowej. PRESET U osób ...

dane kliniczne 14-letnia pacjentka zgłosiła się na badanie usg z powodu nawracających od kilku miesięcy bólów brzucha z towarzyszącymi nudnościami. Bóle pojawiały się o różnych porach dnia, nasilały się po posiłkach. Z tego powodu pacjentka zaczęła ograniczać ...

Wprowadzenie Artefakt migotania (AM), nazywany także artefaktem kolorowego dopplera, bądź artefaktem świetlika (twinkling artifact), widoczny jest jako szybko następująca zmiana kolorów niebieskiego i czerwonego występująca za strukturą silnie odbijającą fale ultradźwiękowe (złóg, zwapnienie) w miejscu ...

Ustawienia aparatu GŁOWICA U osób dorosłych podstawową głowicą do badania nerek jest głowica konweksowa 3-5 MHz.  U osób dorosłych o astenicznej budowie ciała możliwa jest ocena nerek z wykorzystaniem głowicy liniowej 7-11MHz,  przyłożonej od pleców  (osoba badana leży w pozycji na brzuchu, oknem akustycznym są ...

Ważna jest efektywność nauki – tak, aby czas poświęcony na każdy jej etap był maksymalnie wykorzystany. Poniższe wskazówki zostały opracowane w oparciu o doświadczenie lekarzy i studentów, którym już udało się nauczyć wykonywać badania ultrasonograficzne. Nie wszystko od razu… Systematyczna nauka – codziennie ...

dane kliniczne 25-letnia pacjentka zgłosiła się na badanie usg szyi z powodu powiększonych i tkliwych węzłów chłonnych podżuchwowych. Pacjentka od kilku dnia zgłaszała dolegliwości bólowe gardła i stan podgorączkowy. Sama wyczuła sobie nieco tkliwe węzły ...

Wstęp W celu ujednolicenia opisów zmian patologicznych w tarczycy, zaleca się postępowanie zgodnie ze Standardami Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (PTU). Zaleca się, aby zmiany kliniczne, wyczuwalne palpacyjnie, opisywane były jako guzki. Natomiast zmiany niewyczuwalne palpacyjnie należ opisywać był jako zmiany ...

Ustawienia aparatu Płuca można obrazować posługując się różnymi głowicami: konweksowymi, liniowymi, mikrokonweksowymi lub sektorowymi. Dobór głowic zależy przede wszystkim od ich dostępności w aparacie, z którego korzystamy, oraz od trybu wykonywanego badania (planowy lub nagły). Oceniając ...

ustawienia aparatu Większość węzłów chłonnych szyi jest położonych powierzchownie, co umożliwia ich doskonałe obrazowanie za pomocą badania usg. Ocenę węzłów ułatwia też stosunkowo stała lokalizacja poszczególnych grup węzłów, mimo skomplikowanej anatomii szyi. Do ultrasonograficznej oceny ...

Ustawienia aparatu GŁOWICA Podstawową głowicą do badania tarczycy jest głowica liniowa. Tarczyca jest położona powierzchownie, dlatego zaleca się stosowanie głowicy wysokiej częstotliwości (najczęściej między 8 a 15 MHz) w celu uzyskania najlepszej rozdzielczości.   PRESET Aparaty ultrasonograficzne mają wybór wewnętrznych ustawień ...