BIRADS-usg - co to oznacza? | Portal wymiany wiedzy o ultrasonografii - Eduson

BIRADS-usg – co to oznacza?

BIRADS-usg

Coraz powszechniejsze jest umieszczanie we wniosku badania ultrasonograficznego sutków informacji o stopniu klasyfikacji BIRADS-usg (Breast Imaging Reporting and Data System). BIRADS to klasyfikacja, która początkowo została opracowana przez Amerykańskie Towarzystwo Radiologiczne do oceny badań mammograficznych, a następnie zaadaptowana również do badań ultrasonograficznych [1,2]. Lekarz wykonujący badanie ultrasonograficzne sutków przyporządkowuje uwidoczniony obraz ultrasonograficzny do odpowiedniej kategorii według BIRADS-usg. W klasyfikacji zmiany, poza obrazem ultrasonograficznym, pod uwagę bierze się także badanie podmiotowe, przedmiotowe i wyniki dotychczas wykonanych badań [3].

Pod poszczególną kategorią BIRADS-usg kryje się informacja o ryzyku złośliwości i dalszym postępowaniu. Zaletą klasyfikacji BIRADSusg jest standaryzacja dalszego postępowania ze zmianami ogniskowymi sutków[3].

BIRADS-usg1.

Kategoria skupiająca prawidłowe obrazy sutków. Ryzyko złośliwości wynosi 0%. W tej grupie zaleca się okresowe kontrolne usg lub mammografię [3].

BIRADS-usg2.

Kategoria skupiająca zmiany łagodne. Ryzyko złośliwości 0%. W tej grupie zaleca się okresowe kontrolne usg lub mammografię [3].

BIRADS-usg3.

Kategoria skupiająca zmiany prawdopodobnie łagodne. Ryzyko złośliwości <2%. W tej grupie zaleca się biopsję zmiany (najczęściej cienkoigłową) i/lub badanie kontrolne. Spośród zmian ujętych w kategorii BIRADSusg 3 biopsję gruboigłową zaleca się w przypadku ogniskowego włóknienia [3].

BIRADS-usg4.

Kategoria skupiająca zmiany podejrzane o ryzyko złośliwości większe niż w kategorii BIRADSusg3. Ryzyko złośliwości >2 i <90%. W tej kategorii zmian konieczne jest wykonanie biopsji zmiany – najczęściej gruboigłowej [3].

BIRADS-usg5.

Kategoria skupiająca zmiany o cechach zmian złośliwych. Ryzyko złośliwości >90%. Zawsze należy wykonać biopsję zmiany [3].

BIRADS-usg6.

Kategoria skupiająca zmiany, które są potwierdzonymi badaniem biopsyjnym rakami sutka (badanie jest wykonywane w czasie oczekiwania na leczenie). Ryzyko złośliwości 100% [3].

BIRADS usg 1. Sutek gruczołowy.

BIRADS-usg1. Sutek gruczołowy.

BIRADS usg 1. Sutek tłuszczowy.

BIRADS-usg1. Sutek tłuszczowy.

BIRADS-usg 2. Torbiel sutka.

BIRADS-usg 2. Torbiel sutka.

BIRADS-usg5. Zmiana lita, hipoechogeniczna, nieostro ograniczona, z widocznym unaczynieniem w opcji dopplera mocy. Zmiana nie była podatna na ucisk głowicą.

UWAGA:

Klasyfikacja BIRADS zmian w badaniu mammograficznym nieco różni się od klasyfikacji BIRADS–usg. W klasyfikacji BIRADS zmian w badaniu mammograficznym istnieje stopień 0 (zero), którego nie ma w klasyfikacji BIRADS-usg. Stopień BIRADS 0 w badaniach mammograficznych oznacza konieczność dalszej dodatkowej diagnostyki, a ryzyko złośliwości ocenia się jako niepewne [4].

Szczegółowy opis zmian zaliczanych do poszczególnych kategorii BIRADSusg przestawiony jest w atlasie autorstwa prof. Wiesława Jakubowskiego „Klasyfikacja BIRADS w badaniach sonomammograficznych”.

Piśmiennictwo

  1. Am College Radiol. 4 ed. Reston, VA: 2003. Breast imaging reporting and data system, Breast imaging atlas.
  2. Elverici E, Zengin B, Nurdan Barca A, Didem Yilmaz P, Alimli A, Araz L. Interobserver and Intraobserver Agreement of Sonographic BIRADS Lexicon in the Assessment of Breast Masses. Iran J Radiol. 2013 Sep;10(3):122-7.
  3. Jakubowski W. Klasyfikacja BIRADS w badaniach sonomammograficznych. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii. Wyd. I. Warszawa-Zamość 2009.
  4. Jakubowski W. Diangostyka obrazowa w chorobach sutka.  Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii. Zamość 2005.
Dr n. med. Mateusz Kosiak, specjalista medycyny rodzinnej
Z ultrasonografią związany od około 15 lat. Wykonywanie badań usg traktuje jako odkrywanie tajemnicy, którą skrywa w sobie pacjent. Współautor około połowy wszystkich treści portalu eduson.pl. Wykładowca, współautor szkoleń z zakresu ultrasonografii w Polsce i Europie.