Praktyczne podejście do ultrasonografii jamy brzusznej: anatomia ultrasonograficzna, technika badania, typowe błędy.