Życzenia Noworoczne Przewodniczącego Zarządu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Poniżej publikujemy list z życzeniami Noworocznymi skierowany do wszystkich członków i przyjaciół PTU, przesłany przez Przewodniczącego Zarządu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, dr hab. n. med. Wojciecha Kosiaka.

 

Koleżanki i Koledzy,

Członkowie i Przyjaciele Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

 

     Zmiana ostatniej cyfry w naszym kalendarzu oznacza, że rozpoczyna się Nowy, 2017 Rok.

Z tej okazji, w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego i własnym, życzę Państwu wszelkiej pomyślności, spełniania marzeń i sukcesów, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Jest to również dobry moment do podsumowania minionego, 2016 roku i wyznaczenia planów na kolejny okres naszej działalności.

Jaki zatem był ten rok dla Polskiej Ultrasonografii? Czy był to dobry rok? Czy możemy uznać miniony czas za udany? Każdy z Państwa ma na pewno własne przemyślenia i refleksje, nie zawsze zgodne z tymi, które chciałbym krótko i może nieco subiektywnie przedstawić.

Moim zdaniem był to dobry czas dla Polskiej Ultrasonografii.

Zrealizowaliśmy zaplanowany cykl spotkań szkoleniowych, tradycyjnie odbywających się we Włocławku, Tarnowie, Kazimierzu Dolnym, Olsztynie i Mielcu. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, wzorem lat poprzednich, prowadziła bardzo intensywny cykl szkoleniowy, a kolejna grupa naszych Kolegów uzyskała Certyfikat PTU z zakresu ultrasonografii.

W Bydgoszczy i w Olsztynie powstały i aktywnie działają Sekcje Studentów i Młodych Lekarzy PTU. Należy również docenić aktywność Sekcji Ginekologii i Położnictwa PTU, sekcji Weterynaryjnej i sekcji Echokardiografii Płodowej.

Niewątpliwym sukcesem naszego Towarzystwa, i to na wielu płaszczyznach, był XIV Naukowy Zjazd PTU, który odbył się w Łodzi. Moim zdaniem największym osiągnięciem tego Zjazdu był udział bardzo licznej grupy „młodzieży ultrasonograficznej”, a także kolegów z wieloletnim stażem w ultrasonografii, na których zawsze można liczyć. Tym wszystkim, którzy podjęli trud organizacji tych spotkań bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję również wszystkim uczestnikom, wykładowcom i sponsorom.

W sposób szczególny dziękuję Pani Profesor Marii Respondek-Liberskiej, Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego XIV Zjazdu PTU, za organizację naszego spotkania w Łodzi.

Podczas Walnego Zebrania Delegatów PTU, które odbyło się w tym czasie w Łodzi, wybrano nowy Zarząd Główny i nowego Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Przyjmując godność Przewodniczącego PTU zdawałem sobie sprawę, podobnie jak pozostali członkowie Zarządu Głównego, z olbrzymiej odpowiedzialności jaka wiąże się z tą funkcją. Trudno jest bowiem zastąpić Pana Profesora Wiesława Jakubowskiego, który nie tylko stworzył Polską Ultrasonografię, ale też potrafił przez 30 lat gromadzić wokół siebie osoby przyczyniające się do jej dalszego rozwoju. Osoba Pana Profesora Jakubowskiego jednoznacznie kojarzy się z Polską Ultrasonografią, nie tylko w Polsce, ale też w Europie.

Dziękuję Panu Profesorowi Wiesławowi Jakubowskiemu za przyjęcie godności Honorowego Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Mamy nadzieję, że Pan Profesor będzie nadal wspierał nas swoją wiedzą, doświadczeniem i doskonałym wyczuciem w wielu kwestiach. 

W tym miejscu chciałbym bardzo podziękować członkom poprzedniej kadencji Zarządu Głównego PTU za aktywny udział w jego pracach i wyznaczanie drogi dla Polskiej Ultrasonografii. Szczególnie serdecznie dziękuję Pani doktor Krystynie Marii Walas za wieloletnie pełnienie funkcji Sekretarza Zarządu Głównego PTU. 

Szanowni Państwo, nadchodzący Nowy Rok to dobry moment, aby przedstawić zarys planu działań nowego Zarządu PTU. Przystąpiliśmy do realizacji kilku koniecznych zmian:

  1. Powołana została Komisja ds. Edukacji i Kształcenia PTU, której przewodniczy Pani doktor Małgorzata Serafin-Król. Głównym zadaniem Komisji będzie wypracowanie modelu edukacji ultrasonograficznej w Polsce i nadzór nad jej przebiegiem oraz zmiana systemy przyznawania punktów edukacyjnych PTU.
  2. Rozpoczęliśmy prace nad stworzeniem Standardów Diagnostyki Ultrasonograficznej w Polsce, które byłyby zgodne ze standardami europejskimi. Standardy te chcielibyśmy przedstawić Państwu w jak najszybszym terminie, lecz uwzględniając ogrom pracy wydaje się, że będzie to możliwe dopiero w 2018 roku.
  3. Kolejne zmiany dotyczą wysokości składki członkowskiej PTU. Postanowiliśmy obniżyć jej wysokość z 250 zł do 150 zł. Dla młodych lekarzy (do 30 roku życia) składka wynosić będzie 100 zł, a dla studentów, będących członkami Sekcji Studentów i Młodych Lekarzy PTU – 50 zł. Składka wysokości 250 zł dotyczyć będzie tylko tych kolegów, którzy będą chcieli prenumerować Journal of Ultrasonography w wersji drukowanej. Zmiana wysokości składki wynikała z tego, że była to prawdopodobnie najwyższa składka Towarzystw Naukowych w Polsce, za którą otrzymywali Państwo tak naprawdę tylko cztery numery naszego kwartalnika. Ponadto pracujemy nad systemem zniżek dla członków PTU za udział w szkolenia. O efektach tych prac poinformujemy członków PTU w najbliższym czasie.
  4. Planujemy zmienić i uaktywnić stronę internetową naszego Towarzystwa. Już teraz pragnę poinformować, że platforma internetowa eduson.pl uzyskała afiliację Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Oznacza, że wszystkie informacje o naszej działalności będą ukazywały się równolegle na obu portalach internetowych.
  5. Wzorem lat minionych, zaplanowaliśmy organizację w 2017 roku cyklicznych spotkań z ultrasonografią we Włocławku, Tarnowie i Olsztynie, na które już teraz Państwa zapraszamy. Informujemy także, że Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii uzyskała akredytację Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Moim zdaniem w nadchodzącym roku warto odwiedzić Słowenię, gdzie w Lubljanie odbędzie się kolejny kongres EUROSON 2017. Zapraszam Państwa do aktywnego udziału w tym spotkaniu – już czas, aby Polska Ultrasonografia zaistniała na arenie europejskiej. Z naszego punktu widzenia jest to o tyle istotne, gdyż w 2018 roku to my będziemy gospodarzami kongresu EUROSON 2018, który odbędzie się w Poznaniu wspólnie z XV Jubileuszowym Zjazdem PTU. Dla naszego Towarzystwa jest to olbrzymi zaszczyt, ale też i wyzwanie. Liczę na Państwa udział w tym wydarzeniu.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, raz jeszcze życzę nam wszystkim tylko dobrych i bardzo dobrych chwil z Ultrasonografią w Nowym Roku.

 

                                            Z wyrazami szacunku,

  w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego,

Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

                                                                                 Wojciech Kosiak