Zjazd Europejskiej Federacji Towarzystw Ultrasonograficznych EUROSON 2015

EUROSON jest nazwą corocznego, europejskiego spotkania krajowych towarzystw ultrasonograficznych, które są zrzeszone w EFSUMB (European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology). W tym roku EUROSON odbył się w Atenach w dniach 6-8 listopada. W zjeździe uczestniczyło blisko 1000 przedstawicieli większości krajów europejskich, a także spora grupa osób spoza Europy.  Oczywiście eduson.pl także miał swoich przedstawicieli podczas tegorocznego spotkania EUROSON 2015 😉

Tegoroczny EUROSON umożliwiał uczestnictwo w kilku różnych formach aktywności: kursach szkoleniowych, wykładach tematycznych i zajęciach praktycznych. Dzięki temu lekarze różnych specjalności zyskali możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami wsółczesnej ultrasonografii nie tylko w teorii, ale także podczas zajęć praktycznych. W tym roku podczas większości sesji naukowych podkreślano wartość łączenia różnych technik obrazowania ultrasonograficznego w procesie diagnostycznym, czyli wspólne wykorzystanie klasycznego obrazowania ultrasonograficznego i dopplerowskiego z obrazowaniem z pomocą środków kontrastujących oraz elastografii. Podczas zjazdu prezentowano również najnowsze wytyczne w diagnostyce ultrasonograficznej, między innymi wytyczne wykorzystania ultrasonografii w procedurach interwencyjnych (takich jak biopsje, nakłucia). 

Podczas każdego zjazdu EUROSON szczególne miejsce zajmuje sesja YOUNG INVESTIGATORS AWARDS, w której młodzi naukowcy z całej Europy prezentują własne prace naukowe. Miłym akcentem tej sesji było uczestnictwo przedstawiciela naszego kraju, doktora Jakuba Wiśniewskiego z Gdańska. Doktor Wiśniewski, jako delegat Polskiego Towarzystwa Utrasonograficznego, w sesji Young Investigators Awards prezentował opracowany przez siebie algorytm ułatwiający wykorzystanie ultrasonografii w medycynie paliatywnej: PiCASSoPalliative Care Assessment of Symptoms in Sonography. Warto zaznaczyć, że w ciągu ostatnich lat Polska miała swoich przedstawicieli podczas większości sesji Young Investigators Awards, co stawia nas w wąskiej grupie krajów europejskich, które regularnie prezentują prace młodych naukowców.

Przyszłoroczny EUROSON odbędzie się u naszych zachodnich sąsiadów w Lipsku, w dniach 26-29 października. Mamy nadzieję, że dzięki temu znacznie większa grupa ultrasonografistów z Polski będzie brała czynny udział w tym ważnym europejskim spotkaniu. Eduson.pl na pewno nie pozwoli swoim użytkownikom o tym zapomnieć 😉

zespół eduson.pl

 

 

Avatar photo
Twórcy portalu internetowej wymiany wiedzy o ultrasonografii dla wszystkich, którzy chcą wykorzystać diagnostyczny potencjał ultradźwięków.