Z głowicą wśród zwierząt

SonoZoo: Technika pamięciowa:  skojarzenia ułatwiające zapamiętanie ważnych objawów i obrazów ultrasonograficznych

SonoZoo

Z głowicą wśród zwierząt, czyli o obrazach ultrasonograficznych, które przypominają zwierzęta… 

Nasza pamięć jest zawodna, ale zabawa w skojarzenia znacznie ułatwia zapamiętanie ważnych objawów i obrazów ultrasonograficznych. Skojarzenia związane ze światem zwierząt są wdzięczne i niejednokrotnie budzą delikatny uśmiech na twarzy osób, które zaczynają przygodę z ultrasonografią.

  • Czy wiesz, które obrazy usg są podobne do zwierząt? 
  • Czy wiesz, jakie zwierzęta możesz spotkać na monitorze ultrasonografu?
  • Czy wiesz, co może oznaczać spotkanie z takim zwierzecięm dla Twojego pacjenta?

Oto ultrasonograficzna fauna eduson.pl:

Nietoperz (łac. vespertilio)

Objaw nietoperza. Głowica konweksowa.

 Objaw nietoperza. Obraz ultrasonograficzny w przezklatkowym badaniu usg płuc. Objaw nietoperza. Obraz ultrasonograficzny w przezklatkowym badaniu usg płuc.

Występowanie:

Jego występowanie jest bardzo rozpowszechnione. W środowisku ultrasonografistów znany jest objaw nietoperza (ang. bat sign). Szukać go należy w przezklatkowym badaniu usg płuc. Głowicę należy przyłożyć poprzecznie do żeber. Cienie za żebrem tworzą skrzydła nietoperza, a linia opłucnej jego tułów. Możliwy do uzyskania u większości pacjentów. 

Znaczenie w przyrodzie:

Pozwala na prawidłowe uwidocznienie linii opłucnej. Żyje w symbiozie z ultrasonografistą, a jego bytowanie zapobiega pomyleniu części kostnych żeber z opłucną.  

Jeleń (łac. cervus)

Objaw rogów jelenia. Głowica konweksowa.

Objaw rogów jelenia. Głowica konweksowa.

Objaw rogów jelenia, widoczny u pacjentów z niewydolnością prawokomorową serca. Rogami jelenia nazywane są poszerzone żyły wątrobowe.

Występowania:

Występuje endemicznie. Rogi jelenia widoczne są u pacjentów z niewydolnością prawokomorową serca. Rogami jelenia nazywane są poszerzone żyły wątrobowe. Głowicę konweksową należy ustawić równolegle do prawego łuku żebrowego.

Znaczenie w przyrodzie:

Uwidocznienie na monitorze rogów jelenia świadczyć może o niewydolności krążenia.

Mysz (łac. mus)

Objaw myszki Miki. Głowica liniowa.

Objaw myszki Miki na obrazie ultrasonograficznym w miejscu połączenia żyły odpiszczelowej (łac. vena spahena magna) z żyłą udową (łac. vena femoris)

Występowanie:

Mysz domowa, a właściwie jej rysunkowa postać – myszka Miki – występuje powszechnie. Objawy myszki Miki widoczny jest po przyłożeniu głowicy liniowej w miejscu połączenia żyły odpiszczelowej (łac. vena spahena magna) z żyłą udową (łac. vena femoris). Objaw  zagrożony wyginięciem na terenach zamieszkanych przez osoby po usunięciu żyły odpiszczelowej – wówczas widoczny może być jej kikut.  

Znaczenie w przyrodzie:

Żyje w symbiozie z ultrasonografistą; pozwala zlokalizować połączenie żyły odpiszczelowej z żyłą udową. 

Bawół (łac. bubalus)

Artefakt bawolego oka w badaniu elastograficznym.

Artefakt bawolego oka w badaniu elastograficznym.

Artefakt bawolego oka w badaniu elastograficznym.

Artefakt bawolego oka w badaniu elastograficznym.

Artefakt bawolego oka może być wykorzystywany do potwierdzenia obecność obszarów (zmian) płynowych, zwłaszcza tych z gęstą zawartością

Występowanie:

Występuje endemicznie w gabinetach, które wyposażone są w aparaty usg z opcją elastografii. Oko bawoła spogląda na ultrasonografistę, gdy ten włączy opcję elastografii uciskowej nad zmianą płynową. 

Znaczenie w przyrodzie:

Żyje w symbiozie z ultrasonografistą. Artefakt bawolego oka może być wykorzystywany do potwierdzenia obecność obszarów (zmian) płynowych, zwłaszcza tych z gęstą zawartością, trudych do wyodrębnienia w trybie B-mode.

Plankton (gr. planktós, błąkający się)

Objaw plantonu widoczny w zbiorniku płynowym (wodniak jądra).

Występowanie:

Plankton zwierzęcy (zooplankton) to zespół drobnych organizmów unoszących się w zbiornikach wodnych, bogatych w substancje odżywcze. Ultrasonografista może spotkać się z objawem planktonu wszędzie tam, gdzie występuje płyn bogaty w białko lub inne substancje, które odbijają ultradźwięki, a wprawione w ruch "sedymentują" na ekranie ultrasonografu.

Znaczenie w przyrodzie:

Spotkanie plantonu potwierdza, że w płynie widocznym na ekranie ultrasonografu znajdują się inne substancje (np. białko, treść ropna, osad wapienny).

Dr n. med. Mateusz Kosiak, specjalista medycyny rodzinnej
Z ultrasonografią związany od około 15 lat. Wykonywanie badań usg traktuje jako odkrywanie tajemnicy, którą skrywa w sobie pacjent. Współautor około połowy wszystkich treści portalu eduson.pl. Wykładowca, współautor szkoleń z zakresu ultrasonografii w Polsce i Europie.