„Ultrasonografia w ratownictwie medycznym i praktyce SOR” I Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa. Kraków, 21-22 listopada 2015r.

        W imieniu całego Komitetu Organizacyjnego  mam zaszczyt zaprosić wszystkich lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarki, środowisko akademickie oraz osoby, które są zainteresowane wykorzystaniem ultrasonografii w ratownictwie  medycznym, do czynnego udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej "Ultrasonografia w ratownictwie medycznym i praktyce SOR". Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2015r. w Krakowie. Miejscem spotkania będzie Centrum Dydaktyczno – Kongresowe Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W tych dniach naszą uwagę skierujemy w stronę możliwości wypracowania systemowych rozwiązań na rzecz upowszechnienia USG w ratownictwie  medycznym. Podejmiemy dyskusję nad unowocześnieniem dydaktyki medycznej i jej roli we wdrażaniu USG do triage'u, wstępnej diagnostyki i zabiegów ratujących życie.

W ramach Konferencji odbędą się warsztaty, dzięki którym poznają Państwo nowoczesne metody nauczania, możliwości wykorzystania USG w praktyce przedszpitalnej, badania w warunkach oddziału ratunkowego, a także będziecie mieć Państwo okazję, by przeprowadzić symulowane zabiegi pod kontrolą ultrasonografii. 

Mam nadzieję, że dzięki tej Konferencji wspólnie pokażemy, że także w naszym kraju innowacyjne rozwiązania mogą funkcjonować na światowym poziomie.

 

dr n. med. Arkadiusz Trzos 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego
p.o. Kierownik Zakładu Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum 

 

Ultrasonografia w ratownictwie medycznym i praktyce SOR

Ultrasonografia w ratownictwie medycznym i praktyce SOR