Średnica wyrostka robaczkowego mierzona za pomocą USG i TK – czy można stosować te same normy?

W badaniach obrazowych jednym z powszechnie wykorzystywanych kryteriów wspomagających różnicowanie prawidłowego i zmienionego zapalnie wyrostka robaczkowego jest jego średnica. Na podstawie dostępnych badań uznano, że najlepszym punktem odcięcia w diagnostyce ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego jest jego średnica wynosząca 6mm. Wartość ta jest stosowana zarówno w diagnostyce ultrasonograficznej, jak i tomografii komputerowej, choć została określona przede wszystkim na podstawie badań wykorzystujących usg jako metodę referencyjną.

Czasopismo „Pediatric Radiology” (oficjalne pismo następujących towarzystw naukowych: European Society of Paediatric Radiology, the Society for Pediatric Radiology, the Asian and Oceanic Society for Pediatric Radiology, and the Latin American Society of Pediatric Radiology) przyjęło do druku pracę, której autorzy porównali średnicę wyrostka robaczkowego u dzieci mierzoną za pomocą badania usg i TK.  Celem badania było wykazanie, że nie można wykorzystywać tej samej wartości średnicy wyrostka robaczkowego jako punktu odcięcia w badaniu usg i TK. 

Do pracy włączono 155 pacjentów poniżej 18 roku życia z ostrym bólem brzucha, u których w odstępie nieprzekraczającym 24 godzin wykonano badanie TK i badanie usg oraz wykonano trzy pomiary średnicy wyrostka robaczkowego (w jego proksymalnym, środkowym i dystalnym odcinku). Średni odstęp między badaniem TK a usg wyniósł 7 (+/-5,4) godzin. W badanej grupie u 38 pacjentów (24,5%) rozpoznano ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. 

Średnia wartość średnicy wyrostka robaczkowego mierzonego za pomocą badania TK była statystycznie większa niż w badaniu usg zarówno u pacjentów z wyrostkiem prawidłowym (5.3 ± 1.0mm vs. 4.7 ± 1.1mm, P < 0.0001) jak i zmienionym zapalnie (8.3 ± 2.2mm vs. 7.0 ± 2.0mm, P < 0.0001). Różnica średnicy wyrostka robaczkowego między badaniem TK a usg na dowolnym jego odcinku u pacjentów bez zapalenia wyrostka wynosiła średnio 1,3-1,4mm, a u pacjentów z zapaleniem wyrostka 2mm. Podsumowując wyniki swoich badań autorzy sugerują konieczność wyznaczenia nowych wartości punktu odcięcia średnicy wyrostka robaczkowego, odpowiedniego dla stosowanej techniki obrazowania i badanej populacji.

Źródło: 
Orscheln ES, Trout AT. Appendiceal diameter: CT versus sonographic measurements. Pediatr Radiol. 2015 Nov 16. Epub ahead of print. [Medline

 

Avatar photo
Z ultrasonografią jest związany od ponad 20 lat i nie wyobraża sobie bez niej swojej lekarskiej egzystencji. Współautor około połowy wszystkich treści portalu eduson.pl. Wykładowca, współautor szkoleń z zakresu ultrasonografii w Polsce i Europie.