Średnica osłonek nerwu wzrokowego może być pomocna w ocenie ryzyka zgonu u pacjentów po udarze mózgu.

W dniach 11-13 lutego 2015 roku, podczas American Stroke Association’s International Stroke Conference w Nashville (Tennessee, USA), przedstawiono wstępne wyniki badania oceniającego przydatność ultrasonograficznej oceny średnicy osłonek nerwu wzrokowego w prognozowaniu ryzyka zgonu u pacjentów po udarze mózgu (autorzy pracy: Vishnumurthy S. Hedna, M.D. Vaibhav Rastogi, M.D. Emily Weeks, M.P.H. oraz Rohit Pravin Patel, M.D).

Badanie przeprowadzono w University of Florida’s Shands Hospital w Gainesville (Floryda, USA) na grupie 86 pacjentów, u których podejrzewano wzrost ciśnienia śródczaszkowego po przebytym udarze mózgu. U tych pacjentów wykonano badanie usg gałek ocznych celem oceny średnicy osłonek nerwu wzrokowego.  

Pomiar średnicy osłonek nerwu wzrokowego był wykonywany w pierwszej i drugiej dobie hospitalizacji z powodu udaru, przy czym ryzyko zgonu szacowano na podstawie pomiarów wykonanych w drugiej dobie. Jeśli zgon nastąpił szybciej uwzględniano pomiary z pierwszej doby. U pacjentów, u których nastąpił zgon po przebytym udarze niedokrwiennym średnica osłonek nerwu wzrokowego w drugiej dobie po udarze wyniosła średnio 5,82mm. U pacjentów, którzy przeżyli, średnica osłonek nerwu wzrokowego w drugiej dobie po udarze wyniosła średnio 5,33mm. Natomiast u pacjentów po przebytym udarze krwotocznym, u których doszło do zgonu, średnica osłonek nerwu wzrokowego wyniosła średnio 6,23mm, a u pacjentów, którzy przeżyli średnica ta w drugiej dobie po udarze wyniosła 5,72mm.

Na podstawie przeprowadzonych badań autorzy określili ryzyko zgonu pacjentów w ciągu 6 miesięcy po przebytym udarze mózgu. Według autorów wzrost średnicy osłonek nerwu wzrokowego o każdy milimetr wiąże się z czterokrotnym wzrostem ryzyka zgonu u pacjentów po udarze niedokrwiennym i sześciokrotnym wzrostem ryzyka zgonu u pacjentów po udarze krwotocznym. Większość zgonów obserwowano u pacjentów w ciągu pierwszego miesiąca po hospitalizacji z powodu udaru. Ponadto autorzy stwierdzili, że istnieje związek między niepełnosprawnością pacjentów po udarze a średnicą osłonek nerwu wzrokowego: im obserwowano większą średnicę nerwu wzrokowego po udarze, tym większe było ryzyko niepełnosprawności pacjentów w ciągu 6 najbliższych miesięcy. W dalszym ciągu trwają prace mające określić znaczenie średnicy nerwu wzrokowego w pierwszej i drugiej dobie po udarze, w dodatkowej ocenie ryzyka zgonu lub niepełnosprawności.
Autorzy pracy podkreślają, że badanie ultrasonograficzne nerwów wzrokowych jest prostym, tanim i powszechnie dostępnym badaniem, możliwym do wykonania przy łóżku pacjenta, a inne obecnie wykorzystywane metody oceny ciśnienia śródczaszkowego, są często drogie, inwazyjne lub związane z promieniowaniem jonizującym. Według autorów możliwe jest, że w przyszłości ultrasonografia będzie mogła być powszechnie wykorzystywana jako wstępne badanie określające ryzyko wzrostu śródczaszkowego u pacjentów po udarze, częściowo zastępując inwazyjne procedury medyczne oraz pozwalając na podjęcie szybszych kroków terapeutycznych u pacjentów z wysokim ciśnieniem śródczaszkowym. Autorzy podkreślają znaczenie wykonania badania usg osłonek nerwów wzrokowych w ciągu pierwszych dni po udarze, gdyż właśnie w ciągu 3-4 dni po udarze dochodzi do największego wzrostu ciśnienia śródczaszkowego.

Źródło:  Newsroom American Heart Association

 

Avatar photo
Z ultrasonografią jest związany od ponad 20 lat i nie wyobraża sobie bez niej swojej lekarskiej egzystencji. Współautor około połowy wszystkich treści portalu eduson.pl. Wykładowca, współautor szkoleń z zakresu ultrasonografii w Polsce i Europie.