Powstała Sekcja Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

21 lutego 2015 roku została utworzona Sekcja Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (SSML PTU). Celem SSML PTU jest szeroko pojęta działalność rozpowszechniająca i popularyzująca edukację studentów oraz młodych lekarzy w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej. Opiekunami SSML z ramienia Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego są: dr n.med. Wojciech Kosiak i dr n. med. Marek Tomaszewski.

W dniu 3  października 2015 roku w Gdańsku odbędzie się I Ogólnopolski  Zjazd SSML PTU. Temat przewodni zjazdu: “Możliwości wykorzystania ultrasonografii we wczesnej diagnostyce nowotworów – dlaczego warto nauczać i uczyć się USG?”.  SSML zaprasza do wzięcia udziału w zjeździe wszystkich studentów i młodych lekarzy zainteresowanych diagnostyką ultrasonograficzną. To spotkanie, jak informują jego organizatorzy, będzie okazją do wysłuchania wykładów prowadzonych przez czołowych ekspertów w dziedzinie diagnostyki ultrasonograficznej, zapoznania się z najnowszym sprzętem ultrasonograficznym oraz nawiązania znajomości  z osobami aktywnie zaangażowanymi we wspólnym poszerzaniu wiedzy ultrasonograficznej.

Więcej informacji o działalności SSML PTU można uzyskać na stronie internetowej: www.ssmlptu.pl lub przez kontaktu e-mailowy: ssml.ptu@gmail.com

 

Avatar photo
Twórcy portalu internetowej wymiany wiedzy o ultrasonografii dla wszystkich, którzy chcą wykorzystać diagnostyczny potencjał ultradźwięków.