I Ogólnopolski Zjazd SSML PTU już za nami

W Gdańsku, w dniach 3 i 4 października, odbył się I Zjazd Sekcji Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego Towarzystwa UltrasonograficznegoPodczas Zjazdu omawiano możliwości wykorzystania ultrasonografii we wczesnej diagnostyce nowotworów. Swoje doświadczenie w tej dziedzinie prezentowali zaproszeni goście, wśród których nie zabrakło czołowych ekspertów w dziedzinie utrasonografii, w tym Prezesa Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, profesora Wiesława Jakubowskiego. W tym niezwykłym spotkaniu wzięło udział blisko 200 studentów i młodych lekarzy z różnych stron Polski. Ciekawym elementem pierwszego dnia obrad był panel dyskusyjny z zaproszonymi gośćmi, podczas którego omawiano perspektywy edukacji ultrasonograficznej w toku studiów medycznych. Drugi dzień Zjazdu upłynął pod znakiem warsztatów ultrasonograficznych, które miały miejsce w Pracowni Ultrasonograficznej przy Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Podczas Zjazdu nie zabrakło też mniej oficjalnych spotkań i czasu przeznaczonego na integrację. 

Cieszymy się, że portal eduson.pl został zaproszony do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu. Gratulujemy wszystkim organizatorom ogromnego sukcesu. Mamy nadzieję, że to pierwsze spotkanie, które mile wszystkich zaskoczyło wysoką frekwencją i zaangażowaniem uczestników, będzie dobrym punktem startowym do dalszego rozwoju coraz liczniejszej grupy studentów i młodych lekarzy, którzy chcą odkrywać diagnostyczny potencjał ultradźwięków. 

zespół eduson.pl

I Ogólnopolski Zjazd SSML PTU  I Ogólnopolski Zjazd SSML PTU I Ogólnopolski Zjazd SSML PTU I Ogólnopolski Zjazd SSML PTU I Ogólnopolski Zjazd SSML PTU I Ogólnopolski Zjazd SSML PTU I Ogólnopolski Zjazd SSML PTU I Ogólnopolski Zjazd SSML PTU I Ogólnopolski Zjazd SSML PTU I Ogólnopolski Zjazd SSML PTU I Ogólnopolski Zjazd SSML PTU