I Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Ultrasonografia w ratownictwie medycznym i praktyce SOR” za nami.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Ultrasonografia w ratownictwie medycznym i praktyce SOR

 

W dniach 21-22 listopada 2015r. w Krakowie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „Ultrasonografia w ratownictwie medycznym i praktyce SOR”.  W tych dniach blisko 260 uczestników Konferencji poznało zasady zastosowania ultrasonografii w stanach zagrożenia życia, podzieliło się własnym doświadczeniem na tym polu, a także starało się wypracować standardy dotyczące edukacji w zakresie stosowania ultrasonografii w praktyce opieki przedszpitalnej.

Konferencję poprzedziły 2-dniowe warsztaty szkoleniowe, na których uczestnicy mieli okazję stawiać pierwsze kroki w wykonywaniu badania ultrasonografii w stanach zagrożenia  życia. Co ważne, już odbycie tak krótkiego, aczkolwiek intensywnego szkolenia daje umiejętności potrzebne do stosowania tej metody diagnostycznej w praktyce medycyny przedszpitalnej.

W ramach części wykładowej Konferencji odbyły się prezentacje znakomitych specjalistów z dziedziny ultrasonografii stanów nagłych oraz ratownictwa przedszpitalnego. Tematy wykładów podzielono według kilku najważniejszych zagadnień w tym obszarze:

  • wykorzystania ultrasonografii w Zespołach Ratownictwa Medycznego (ZRM), 
  • ultrasonografii w warunkach medycyny wojskowej,
  • wykorzystania ultrasonografii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
  • ultrasonografii w edukacji.

Na uwagę zasługuje fakt, iż zwłaszcza w ostatniej części swoje doświadczenia i wyniki badań zaprezentowali najmłodsi uczestnicy Konferencji – studenci kierunków medycznych.
Uczestnicy Konferencji byli pod szczególnym wrażeniem pokazów „na żywo”, dotyczących wykorzystania teletransmisji obrazu USG jako wsparcia dla ZRM, resuscytacji krążeniowo-oddechowej w zespole dwuosobowym ZRM przy wykorzystaniu USG, badania położniczego mogącego być wykorzystywanym w ramach pracy przedszpitalnej, czy pracy na SOR. Zarówno te, jak i inne prace (a było ich aż 32) zaprezentowane podczas dwóch dni tego wydarzenia, dają nadzieję, iż w Polsce zastosowanie ultrasonografii w ratownictwie medycznym oraz praktyce SOR stanie się niebawem rzeczywistością.

W imieniu jej głównego organizatora, którym jest Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum dziękujemy wszystkim Uczestnikom Konferencji oraz warsztatów, za wspólne osiągnięcie celu, który przyświecał organizacji tego wydarzenia, a jakim było podniesienie świadomości uczestników-praktyków oraz teoretyków z dziedziny ratownictwa medycznego, na temat zastosowania ultrasonografii w stanach zagrożenia życia. Jak mówi Tomasz Górecki – pomysłodawca i jeden z organizatorów Konferencji: „mamy nadzieję, że pokazując Państwu ogromne możliwości, potencjał diagnostyki USG na poziomie leczenia przedszpitalnego, zachęciliśmy zwłaszcza przedstawicieli kadry zarządzającej, lekarzy, ratowników i pozostałych przedstawicieli środowiska medycznego, do implementacji oraz rozwoju tej dziedziny w działalności podmiotów leczniczych, dla podniesienia jakości leczenia pacjentów”.