Czy opisujesz badania zgodnie ze Standardami Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego?

Przestrzeganie Standardów Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (PTU) zapobiega pominięciu ważnych elementów badania i zmniejsza ryzyko popełnienia błędu. Standardy PTU precyzują nie tylko wymagania sprzętowe i technikę badania, ale także sposób poprawnego opisu badania, który stanowi dla lekarza bardzo istotną ochronę prawną. Aby pomóc lekarzom w redagowaniu opisów badań usg zgodnych ze Standardami PTU stworzono aplikację OpisyUSG. Aplikacja dodatkowo umożliwia archiwizację opisów badań zgodnie z obowiązującymi przepisami Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). 

Zachęcamy do tworzenia opisów badań zgodnych z zalecaniami PTU, korzystając z aplikacji OpisyUSG.

Zapraszamy do zapoznania się z bezpłatną wersją demonstracyjną aplikacji OpisyUSG

 

Zespół eduson.pl

piśmiennictwo

Jakubowski W. (red.): Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Wyd. 4, Praktyczna Ultrasonografia, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa – Zamość 2011